LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hur kan jag kontrollera om jag är släkt?

Fråga

Var kan jag få hjälp med att få en undersökning av släktskap? Jag och mina syskon vill veta om vi har samma pappa?

Svar

De flesta faderskapsbestämningar beställs och bekostas av kommunerna. De har ett utredningsansvar när det gäller faderskapsbestämningar om barnet är under 18 år. Båda föräldrarnas samtycke krävs och det kostar inget för de som ska undersökas. Ska det göras utan samtycke krävs troligen domstolsutslag.

Privata faderskapstest kan göras i Sverige, både av Rättsmedicinalverket och andra, kommersiella laboratorier. Sök på ”Faderskapstest” på nätet så hittar du dessa. Fem till sex procent av de prover Rättsmedicinalverket analyserar är privata. Då krävs att bägge parter givit sitt tillstånd.

Priset är enligt uppgift cirka 4 000 kronor om blodprov från två personer behöver analyseras. Ibland krävs förutom prov från barn och eventuell pappa även prov från mamman för att göra svaret ännu säkrare. Det finns kommersiella test som kostar mellan 1000 - 3 000 kr per utredning. 

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan