LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hornhinnetransplantation, vad är det?

Fråga

Jag har fått reda på att jag ska göra en hornhinnetransplantation, vad innebär det?

Svar

Det innebär att din sjuka hornhinna kommer att bytas ut mot en hornhinna från en donator. Donatorn är en avliden person som valt att efter sin död donera hornhinnevävnad till någon som behöver den.

Vävnadsdonation är enklare än organdonation. Det beror på att donator och mottagare inte behöver vara genetiskt matchade, som vid organdonation.

Operationen utförs antingen i narkos eller med lokalbedövning. Du får diskutera med en ögonkirurg och narkosläkare innan operationen, vilket som blir aktuellt för dig.

Antingen byts hela hornhinnan ut. Eller också bara den del av hornhinnan som är sjuk eller skadad. Det senare kallas för lamellär hornhinnetransplantation.

Efter operationen får du behandla med kortisondroppar i flera månader för att förhindra avstötning av den nya hornhinnan. Du kommer att få gå på regelbundna kontroller hos ögonläkare.

Mer detaljerad information om vad som gäller just för dig kommer du att få av den ögonklinik där du ska opereras.

Läs mer på Svensk Corneakirurisk Förening

Sinnen

Kenneth Nolkrantz, läkare

Till toppen av sidan