Läs andras frågor

Hjälper vitpepparkorn mot vinterkräksjuka?

Fråga

Min dotter har tre småbarn. På dagis gick vinterkräksjuka. Personalen rådde min dotter att, liksom de själva gör, äta vitpepparkorn och därmed undvika att insjukna.

Personalen och min dotter höll sig friska. Vad säger läkarvetenskapen om detta? 

Svar

Det är spännande att läsa om denna speciella huskur med vitpepparkorn. Jag har faktiskt hört om liknande huskurer, men inte just om detta råd.

Jag tror att denna huskur liksom många andra, bygger på uppfattningen att ont ska med ont fördrivas. Starkt mot starkt. Det är bra att det har hjälpt i ert fall, men jag är inte övertygad om att det skulle ha varit effektivt i andra fall. Men det är förstås möjligt att jag har fel.

Vi försöker i sjukvården att så mycket som möjligt hålla oss till sådana behandlingar som har studerats i vetenskapliga undersökningar och där visats ha effekt. Jag känner inte till någon sådan undersökning med just vitpeppar mot vinterkräksjuka, och misstänker att det inte heller gjorts någon stor och pålitlig sådan undersökning.

Många sådana råd är svåra att undersöka vetenskapligt. Andra är så etablerade och bra att vi vet att råden håller, och då är det inte meningsfullt att göra någon undersökning.

Det vore spännande om någon gav sig på att forska kring vitpepparens egenskaper och förmåga att dämpa eller förhindra kräksjuka. Det borde inte vara omöjligt att studera det med vetenskapliga metoder, tvärtom. Men vem betalar sådan forskning? Det är tyvärr ofta där det blir svårt, ingen har intresse att betala denna typ av studier. Även om det görs enkla undersökningar kostar de en hel del att utföra och att sedan sammanställa och analysera resultaten.

Tills vi vet bättre tycker jag inte att läkare ska ge sådana råd. Men jag har inget emot att människor på eget bevåg försöker med det. Skadligt är det ju inte med några pepparkorn, det vet vi ju alla.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan