LÄS ANDRAS FRÅGOR

Har jag rätt att få genomgå en magnetkameraundersökning?

Fråga

Har jag rätt att få genomgå en undersökning med magnetkamera om jag har långvariga besvär från nacken och bland andra min sjukgymnast undrar om det är gjort? Svaret jag fick av min husläkare var att man ändå inte gör något om det visar sig förändringar.

Svar

Svaret på din fråga är att du inte har någon rättighet att kräva en viss undersökning. Det är bara läkaren som får avgöra om en undersökning ska göras och som får skriva remiss. Men läkaren ska förstås kunna prata om saken med personen det gäller.

Jag förstår att du blir fundersam när din fysioterapeut verkar vilja att du gör en magnetkameraundersökning och din läkare inte tycker att en sådan bör göras. Det bästa vore om din läkare och din fysioterapeut kunde samråda och ge dig ett besked i stället för två.

Mitt förslag är därför att du ber antingen din läkare eller din fysioterapeut att kontakta varandra.

Nackbesvär

När det gäller nackbesvär rent allmänt säger läkarens och fysioterapeut undersökning, tillsammans med din berättelse om besvären, nästan alltid mer än vad en röntgen eller magnetkameraundersökning gör.

Magnetkameraundersökning

Magnetkameraundersökning används framför allt när en eventuell operation planeras, till exempel för diskbråck eller för att ta bort en tumör. Av alla de magnetkameraundersökningar som görs är det få som ger någon förklaring till varför personen har ont.

Diskbråck i nacken opereras inte särskilt ofta

Det beror på att resultaten av en operation inte alltid är så goda. Det är framför allt om du har svår värk strålande ut i armen och om det inte hjälper med fysioterapi och medicinering som en operation av diskbråck kan övervägas.

Din läkare kan bäst avgöra om du har nytta av en magnetkameraundersökning

Jag kan inte avgöra om du har nytta av en magnetkameraundersökning av nacken eftersom jag inte har undersökt dig och inte känner till vilka besvär du har. Det är bara din läkare som kan avgöra det. Men nu kanske du har lite mer information om undersökningen när du diskuterar dina besvär med läkaren nästa gång.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan