Läs andras frågor

Finns det verkligen inget sätt att spåra cancer riktigt tidigt?

Fråga

Jag och min väninna har pratat mycket om cancer under den senaste tiden, eftersom vi båda har flera närstående som har drabbats i relativt unga år, före pensionsåldern.

Hur kan det komma sig att en sjukdom som tar så många år på sig att utvecklas inte kan spåras i ett tidigare stadium än vad som oftast sker? Finns det verkligen inget sätt att tidigt upptäcka ohämmad celltillväxt?

Svar

Att spåra cancer är något som är viktigt men inte helt lätt. Idag finns det olika metoder för att upptäcka bland annat bröstcancertjocktarmscancer och ändtarmscancer, livmoderhalscancer samt prostatacancer.

Du kan upptäcka cancer genom att känna en knöl eller se en hudförändring. Eller genom att det syns en förändring på röntgen eller magnetkamera. För vissa cancerformer går det att mäta förändringar i blodet. Tarmcancer kan exempelvis upptäckas genom att blod hittas i ett prov eller ses i avföringen.

Cancerceller är från början helt vanliga celler. Cancer innebär att cellerna börjar dela sig ohämmat. Eftersom cellerna delar sig gradvis är det en långsam växt i början. Av hundra celldelningar blir det hundra celler till, men har man tusen cancerceller så blir det tusen till. Ju fler celler det är, desto snabbare växer cancern. I början när det bara finns enstaka cancerceller är det oftast en slump om cancern upptäcks.

Alla cellförändringar utvecklas inte heller till cancer. På ett tidigt stadium är det svårt att veta vilka som kommer att göra det. Vid till exempel livmoderhalscancer går det att känna igen cellförändringar som kan övergå i cancer, så det går alltså att hitta denna cancer tidigt. Nackdelen är att många kvinnor måste utsättas för provtagningar och ibland behandlingar, utan att det säkert skulle ha blivit cancer.

Med tanke på att cancerdiagnostik och behandling utvecklats mycket under de årtionden som gått tror jag att vi kommer att få betydligt bättre metoder i framtiden.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan