Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta
LÄS ANDRAS FRÅGOR

Kan spädbarn få gulsot av att amma?

Fråga

Mitt barn är sex veckor. Han har nu efter sex veckor blivit gul i ögonvitorna. Jag har hört att barn kan få gulsot av att amma. Stämmer det? Enligt barnmorskan var värdet något förhöjt och han ska få lämna ett nytt prov om en vecka. Är detta allvarligt, och vad kan man göra åt det?

Svar

Ja, det stämmer att det finns en särskild typ av godartad gulsot kan uppstå när barnet är några veckor gammalt.

Ämnen från bröstmjölken påverkar bilirubinomsättningen

Den här sortens gulsot beror på att barnet får i sig ämnen från mamman via bröstmjölken, som påverkar bilirubinomsättningen. Den förekommer efter att läkaren kunnat utesluta andra orsaker till det förhöjda värdet. Det kallas för bröstmjölksicterus, och beror på helt normala hormoner som finns i mammans blod och mjölk och som barnet får i sig. Bilirubin är ett färgämne som finns i gallan.

Bröstmjölksikterus ger aldrig några verkligt höga koncentrationer av bilirubin och ska inte behöva innebära att du behöver avbryta amningen på sikt.

Ny provtagning och uppföljning

Oftast handlar det alltså om måttligt förhöjda bilirubinvärden hos ett friskt och välmående barn. Då görs bara en ny provtagning efter några dagar för att se att det sjunker som förväntat. Detta påverkar inte ditt barns hälsa.

Det görs en medicinsk utredning om det inte blir någon förbättring eller om din son blir sjuk, Bland annat med provtagning för andra blodvärden och undersökning av lever och gallvägar.

Carl Lindgren, barnläkare