Läs andras frågor

Hur tar jag reda på om min son har räknesvårigheter, dyskalkyli?

Fråga

Jag har en son som jag misstänker har dyskalkyli. Hur gör jag för att få veta om det är så?

Svar

Du kan be skolsköterskan om en tid till skolläkaren, som sedan kan göra en utredning i samarbete med logoped.
Dyskalkyli är när du har specifika räknesvårigheter som inte beror på psykisk funktionsnedsättning eller bristande skolgång. Ungefär fem procent av Sveriges befolkning bedöms ha dyskalkyli. Runt var femte person med dyskalkyli har även dyslexi, läs- och skrivsvårigheter.
Det har tidigare bland lärare, logopeder och läkare tvistats om dyskalkyli verkligen finns som ensamt problem, men det är numera allmänt accepterat. Ofta upptäcks dyskalkyli när barnet går på mellanstadiet och får problem med att följa med på matematiklektionerna. Misslyckanden i skolan ger lätt dåligt självförtroende, varför det alltid är viktigt att ta reda på orsaken till svårigheterna. Då kan barnet få det stöd hen behöver.

Här kan du läsa mer:
Dyslexiförbundet, om dyskalkyli

Karin Strååt, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan