LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hur stor är risken att få en listeriainfektion?

Fråga

Hur stor är risken att insjukna i listeria? Vad kan jag göra för att minska smittrisken?

Svar

Listerabakterien är vanlig i vår omgivning, men det är ovanligt att den leder till någon sjukdom. Risken att få en listeriainfektion är alltså mycket liten.

Utbrott av listeria inträffar av och till med flera års mellanrum. Orsaken till utbrotten brukar gå att spåra till livsmedel från en viss producent som innehåller särskilt hög halt av listeriabakterier. Sammantaget ses en viss ökning av antalet fall i Sverige och resten av Europa, av skäl som inte är kända.

Vissa är mer mottagliga för listeria

Om du tillhör någon av de grupper som är mer mottagliga för sjukdomen är det viktigt att undvika vissa livsmedel som kan innehålla listeriabakterier.

Det är framför allt för dessa grupper som listeria kan vara farlig:

  • Gravida kvinnor och/eller nyfödda barn.
  • Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel de som tar läkemedel som hämmar immunförsvaret i samband med cancerbehandling eller efter transplantation.
  • Personer med avancerat alkoholmissbruk.
  • Personer med annan samtidig allvarlig sjukdom.
  • Sköra, äldre personer. 

Symtom

De första symtomen vid en listeriainfektion är vanligen feber utan andra symtom. Eller feber och influensaliknande symtom som huvudvärk, muskelvärk och illamående. 

Infektionen kan utvecklas till sepsis som även kallas blodförgiftning eller till hjärnhinneinflammation.

Om en gravid kvinna insjuknar kan det leda till för tidig födsel, fosterdöd eller att det nyfödda barnet insjuknar i blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.

Tänk på följande, för att minska risken för att smittas av listeria genom livsmedel

  •  Sätt in kylvaror i kylskåpet direkt efter inköp.
  • Gravad och rökt fisk, liksom sushi bör ätas nygjord eller nyförpackad. Kontrollera förpackningsdatum.
  • Undvik skivat smörgåspålägg och kall färdigmat mot slutet av hållbarhetstiden.
  • Undvik ost gjord på opastöriserad mjölk, liksom mögelost och kittost även om den är gjord på pastöriserad mjölk.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan