Läs andras frågor

Hur kan jag hjälpa två barn som far illa?

Fråga

Hur kan jag hjälpa två barn som är tre och elva år gamla? Barnen bor ensamma med sin mamma som är psykiskt instabil och skriker och gapar på barnen. Hon hotar med att hon ska ta livet av sig. Barnen reagerar med ilska och fungerar inte vare sig hemma eller på skolan eller dagis.

Vart kan jag vända mig utan att de får reda på vem som hört av sig?

Svar

Så bra att du söker stöd i hur du kan gå tillväga för att hjälpa barnen som du känner oro för.

Det verkar som att de här barnens situation behöver uppmärksammas. Det är allvarligt om mamman hotar att ta livet av sig inför dem.

Som du skriver så fungerar barnen vare sig hemma, i skolan eller på dagis. Frågan som väcks då är om skola eller dagis har gjort en orosanmälan till Socialtjänsten? De är båda skyldiga att göra en sådan orosanmälan om de misstänker att ett barn far illa på något sätt.

Jag förstår att det kan vara svårt för dig att stå för en orosanmälan till Socialtjänsten om du har nära band till en förälder. Det är visserligen bra om du kan stå för en anmälan med namn, men vill du inte det kan du göra en anonym orosanmälan till Socialtjänsten antingen via brev eller telefon.

Om det redan skulle finnas anmälningar gällande barnen vid Socialtjänsten så stärker ytterligare en anmälan vikten av omedelbara stödåtgärder för barnen.

Enligt lagen om vård av unga (LVU) är Socialtjänsten skyldig att påbörja en utredning kring barnens situation om en anmälan kommer in. På så sätt hjälper du inte bara de här två barnen utan även föräldern som också kan behöva stöd och eventuell behandling.

Läs mer om hur barn far illa här.

Ulla Fritzon, Socionom

Till toppen av sidan