LÄS ANDRAS FRÅGOR

Är det farligt när små barn snarkar kraftigt?

Fråga

Är det farligt när en liten fyraåring som sover snarkar lika kraftigt som en vuxen man? Han har ibland även korta andningsuppehåll.

Svar

Hos barn kan kraftig snarkning och andningsuppehåll orsaka olika hälsoproblem.

  • Djupsömnen kan störas, vilket gör att barnet blir trött på dagen.
  • Det finns ett samband mellan sömnapné och att barnet kissar på sig på natten.
  • Ibland kan det leda till att barnet inte växer och ökar i vikt som det ska.

Handlar det om tillfällig snarkning i samband med en förkylning är det inget du behöver oroa dig för. Snarkar barnet jämt bör du kontakta läkare. Detta gäller särskilt eftersom du misstänker att han har andningsuppehåll. Du kan i första hand vända dig till läkare på vårdcentral, som vid behov skriver en remiss för vidare utredning.

Snarkning är ljud som uppkommer under sömnen genom vibrationer i de mjuka delarna av näsa, gom och svalg. Ibland kan snarkning även hänga ihop med svårigheter för luften att passera, så kallad sömnapné.

Knappt en tiondel av barnen i förskoleåldern snarkar. En vanlig orsak är att halsmandlar och körtlar bakom näsan är förstorade. Det beror på att barnen ofta har infektioner som förkylning och halsfluss. Dessa förändringar går ofta tillbaka av sig själv när barnet blir äldre.

En annan anledning till snarkning kan vara att barnet har en medfödd trång passage för luften genom näsa och svalg.

 

 

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan