Säänöt ja oikeuet

Potilaslaki

Patientlagen - tornedalsfinska

Potilaslaki on otettu framile sulle joka olet potilas. Siinä kuvathaan ette sie piät saa informasjuunia sinun sairhauvesta ja mikkä hoijot on olemassa. Sillon sie saatat kans olla matkassa päättämässä sinun hoijosta. Sie saatat kans tietää missä sie saatat valita sen hoijon mitä tarttet.

To the top of the page