Koottua informasuunia covid-19:sta

Jättää covid-19 pruui

Lämna prov för covid-19 - tornedalsfinska

Se vaatii testin ette tietää jos sulla oon covid-19 saihraus. Testi oon sama ko pruui. Jätä pruui jos sulla oon oihreita, vaikka sie olet vaksineerattu.

Se oon hyvä tietää jos se oon covid-19 joka tekkee ette sie olet sairas. Silloin sie saatat tehhä ette muut henkilöt ei tartte sairastua.

Valikoitte rekiuuni sivun yläosassa ette saaja lissää informasuunia mikä jällaa sielä missä sie olet.

Du kan läsa texten på svenska här.

Lue lissää saihrauesta tekstissä Covid-19.

Koskas mie piän jättää pruuin?

Sie saatat tarvita jättää pruuin jos sulla oon oihreita jokka saattavat johtua covid.19:sta.Tämä jällaa vaikka sie olet vaksineerattu.

Sie tarttet jättää pruuin jos jotaki näistä soppii:

  • Sie olet terhveyshoijossa, saihraanhoijossa elikkä vanheempainhuolossa töissä.
  • Sie asut vanheempainasumisessa elikkä sulla oon kotipalvelu.
  • Lääkäri elikkä saihraanhoitaja tahtoo sinua jättämhään pruuin.

Sie saatat saaja covid-19 uuesti. Mutta usseimiten sie et tartte jättää pruuia jos sulla oon ollu covid-19 joskus viimisinnä kolmena kuukautena.

Ette jättää pruui

Tavalisiinta pruuia kuttuthaan PCR-pruuiksi.

Joku joka oon hoijossa töissä saattaa ottaa pruuin. Joskus sie saatat itte ottaa itteltä pruuin. Sie saat lissää informasuunia kunka sie piät tehhä.

Jää kotia niin kauon ette sie olet saanu vastauksen

Se oon tärkeätä ette sie jäät kotia niin kauon ette sie olet saanu pruuista vastauksen.

Antigeenitesti – kätevätesti

Niitä oon muita pruuia esimerkiksi antigeenitesti. Niitä kuttuthaan kätevätestiksi ja mennee ostaa aputeekistä.

Sie et tartte ostaa antigeenitestiä jos sie et halvaa.

Näin pruui otethaan

Pruui otethaan erityiselä pinnala nokasta elikkä kurkusta, elikkä molemista; nokasta ja kurkusta.

Se saattaa tuntua kummaliselta mutta ei se ota kipeästi.

Kunkas pitkhään mie piän jääjä kotia?

Jää kotia jos sie tunnet ittesti saihraaksi. Tämä jällaa vaikka sie olet saanu pruuivastauksen ette sulla ei ole covid-19. Jää kotia niin kauon ette sie tunnet ittesti terhveeksi.

Sulla jollako oon covid-19

Jos PCR-pruui näyttää ette sulla oon covid-19 sie piät jääjä kotia siiheen asti ette sie et tartuta. Sie et tartuta ennää ko kaikki nämät sopivat:  

  • Sie voit selvästi paremin.
  • Sulla ei ole ollu kuumetta kahtheen vuorokautheen.
  • Se oon menny vähhiinthääns seittemän vuorokautta siittä ko sie sairastuit.

Sie et tartte jättää uutta pruuia ette ottaa selvää jos sie vieläki tartutat.

Lue lissää tekstissä Neuvoja sulle jollako oon covid-19?

To the top of the page