TUTKIMUKSIA / PRUUVIA

Veripruuvi: PSA

Blodprov: PSA - tornedalsfinska

Miksis sen pruuvin tarttee jättää?

Koskas jätethään PSA pruuvin?

PSA on veripruuvi joka kuuluu niihin tutkimukshiin mitä saattaa saa tehhä kun prostaattaa tutkithaan.

Välistä jätethään PSA-pruuvi jos on kusitienvaivoja mitä lääkäri eppäilee ette se riippuu prostaatasta, esimerkiks jos useasti tarttee käyä pissaamassa samala kun suihku on heiko.

Sitä saattaa kans saa jättää PSA-pruuvin jos lääkäri tuntee ette on muutoksia prostaatassa kun sitä tutkithaan, muutokset jokka saattavat aiheuttaa monta eri vaivaa ja sairhauksia.

Se on tärkeä tietää ette korkeampi PSA-arvo ei ole sama asia kun ette on prostaattakanseri. Se on tavalista ette heijot ja kohtuuliset PSA nousut tulevat muista syistä.

Samala tavala normaali arvo ei ole täysin varma merkki ettei ole prostaattakanseria. Tulokset häätyy aina arvostella siittä minkälaisia vaivoja on olemassa ja mitä muut tutkimukset näyttävät.

Jos on kaks eli enemän miespuolisia sukulaisia joila on prostaattakanseri sillon riski ette sitä saapi sairhauksen on suurempi. Siinä taphauksessa kehotethaan ette otethaan säänölisesti PSA-pruuvia aina 40-50 vuoen iästä 70 ikävuotheen saakka.

PSA mitathaan kans käynissä olevan prostaattakanserin hoijossa. Jos hoito auttaa sen huomaa näkemällä ette PSA-arvo laskee.

Etuja ja haittoja PSA-pruuvista

PSA-pruuvia ei tehhä rytiinimäisesti kun ylheinen terhveyskontrolli miehile missä kattothaan jos niilä on hyvin varhainen prostaattakanserin muoto. Se riippuu siittä ette se ei ole aina euksi ette löytää ja hoitaa varhaisia prostaattakanserin muotoja. Hoito saattaa antaa sivuvaikutheita jokka jäävät loppuelämäksi kun miehitten impputensi ja inkonttinensi missä prostaattakanseri ei koskhaan olis keriny kehittyä vakavaks sairhaueks.

Kanseritymööri prostaatassa saattaa kasuta hithaasti ilman ette antaa vaivoja eli kasuta kätevästi ja levitä muihiin ruuhmiin oshiin. Varhaisessa vaiheessa näitä kahta kanserimuotoja ei mene erottaa ja sitä riskeeraa sen takia ette hoitaa kanserimuotoa josta sitä ei olis saanu vaivoja koko elämänsä aikana.

Moni mies haluaa silti tehhä tutkimuksia mistä saapi selvile jos niilä on prostaattakanseri. Ennen kun päättää jos sitä pittää jättää PSA-pruuvin on hyvä ette ottaa selvile lissää euista ja haitoista hyvin varhain huomatun tymöörin käsittelystä. Jos sitä sitten haluaa jatkaa ja keskustella lääkärin kans sitä saattaa tilata aijan hoitosentraalissa eli företaakinterhveyshoijossa.

Mikäs on PSA ja missäs se on?

PSA on lyhenys sanoista prostaattaspesifiikki anttigeeni. Se on proteiini joka tehhään prostaattarauhasessa, ja joka seuraa siemennestettä kun saapi orgasmin ja tekkee ette spermiet liikkuvat paremin.

PSA on tavalisesti pienissä määrissä veressäkin, ja se on se määrä mitä mitathaan PSA-pruuvila. Paitti kanseri, on olemassa tavalisia muutoksia prostaatassa jokka saattavat tehhä ette PSA-taso veressä kasvaa. Esimerkiks saattaa hyvänlainen prostaattaisonus ja tulehus prostaattarauhasessa, niin kuttuttu prostatiitti, johtaa ette se vuotaa enemän PSA:ta prostaatasta verheen.

Iän kans PSA-taso kasvaa jonkin verran suurimala osala miehilä sen takia ette prostaattarauhanen tullee vähän suuremaks iän kasvussa.

Suuriin määrä PSA:sta veressä on siottu eri proteiinhiin. Mutta on kans olemassa pieni määrä vappaa, sitomatonta PSA:ta. Kun on muut syyt kun kanseri ette on kohtuulinen PSA-nousu, sillon pruukaa olla enemän vaphaata PSA:ta veressä. Siksi se saattaa antaa lääkärile vissiä ohjauksia ette mitata suhteen siotun ja sitomattoman PSA:n.

Kuinkas pruuvi otethaan?

Pruuvin pruukathaan ottaa käsivarresta ohun neulan avula joka pistethään verisuonheen, yks veeni. Sen takia tämän tyypin veripruuvin kuttuthaan venöösiks pruuviks.

Pruuvin mennee ottaa koska vain vuorokauen aikana. Sitä pittää istua 15 minuuttia ennen kun pruuvi otethaan. Paitti se ei ole muita valmisteluja.

Jos tehhään kiryrgisen toimenpien prostaatassa sillon PSA-arvo nousee. Sitä saapi sillon oottaa vähhiinthään 10 päivää ennen ku se on tarkotuksenmukaista ette ottaa PSA-pruuvin. Jos lääkäri sen eestä vain tuntee prostaattaa se ei vaikuta PSA-arvhoon.

Koskas saapi vastauksen?

Pruuvi lähätethään sairalalaburatuuriheen missä se analyseerathaan. Sitä saattaa sopia lääkärin kans koska ja kuinka sitä saapi tietää pruuvin tuloksista. Lääkäri pruukaa saa vastauksen laburatuuriesta yhen kahen päivän aikana.

Kuinkas tulkathaan pruuvivastauksen?

Pruuvivastauksen häätyy aina punnita yhteen niitten vaivoitten kans mitä on ja mitä muut tutkimukset näyttävät.

PSA-arvo veressä vaihtelee miehitten välissä, myös niittenki miehitten välissä joila ei ole prostaattavaivoja. Pruuvivastauksitten vertailhuun lääkärilä pittää olla jotakin mihinkä vertailee ja tulkkaa niin kuttuttuja referensiarvoja. PSA-arvo joka on yli 3 mikrukrammaa per litra pruukathaan räknätä korkeamaks.

Korkeat arvot, mistäs se saattaa tulla?

Suunile yks kymmenestä keski-ikäsen miehelä on korkeampi PSA-arvo. Tavalinen syy vähän korkeamphaan arvhoon on hyvänlainen prostaattaisonus.

Korkeampia arvoja saattaa kans saa jos on prostaattatulehus, niin kuttuttu kruuninen prostatiitti.

Tavalinen kusitieninfeksjuuni saattaa antaa ylimenevän, mutta voimakhaasti nousevan PSA:n. Jos sitä jostaki syystä ei saata pissata ja tyhjentää kusirakkoa, eli -ploosaa, kunnola, siittä kans saattaa saa tilapäisen korkeaman PSA-arvon. Jos on vaikea tyhjentää ploosan ja suurempi määrä kusta aina on jäljelä sitä pruukathaan kuttua kusistämmaks (urinstämma).

Korkeamar arvot saattava kans johtua prostaattakanserista. Niilä joila on korkeampi PSA löyethään kanseri suunile kolmasosalta. Relasjuuni vaphaan ja siotun PSA välilä saattaa antaa lääkärile vissin opastuksen kun se jällaa ette erottaa hyvänlaisen prostaattavaivan prostaattakanserista.

Niistä jokka testauttavat monta kertaa monen vuoen aikana tullee suunile yks neljästä saamhaan PSA-arvon joka mutiveeraa lisätutkimukshiin.

Jos yks tulos PSA-arvosta näyttää korkeata arvoa, sillon lääkäri pruukaa tehhä toisen tutkimuksen yltraäänelä ja kuospruuvila jonka otethaan prostaattarauhasesta. Jos lääkäri huomaa kanserin siihen saattaa saa hoitoa leikkauksela, säteilylä eli hormoonihoijola.

Matalat arvot, mistäs se saattaa tulla?

Matalat arvot viittaavat vasthaan ajatusta ette olis prostaattakanseri, vaikka yks PSA-pruuvi ei täyelä varmuuela saata sulkea pois sen maholisuuen.

Jos saapi prostaatan poistetuks leikkauksen kautta PSA-arvot laskevat kohtapa mittaamattoman tasole. Matalaa PSA-arvoa siis mennee käyttää mittana ette leikkauksela on ollu hyvä vaikutus. Myös kahessa muussa käsittelymetuutissa, säteily ja hormoonihoito, laskenu PSA-arvo pruukaa olla merkkinä ette hoito on toiminu hyvin.

To the top of the page