Koottua informasuunia covid-19:sta

Vaksinasuuni covid-19 vasten

Vaccination mot covid-19 - tornedalsfinska

Covid-19 oon tarttuva tauti. Vaksinasuuni oon tehokhain tapa välttää ette tulla vakavasti saihraaksi elikkä kuola tauista.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Sie saat vaksiinin pruutala käsivartheen.

Se oon sinun rekiuuni joka oon vastuulinen vaksinasuunista. Valikoitte rekiuuni sivun yläosassa ette saaja lissää informasuunia mikä jällaa sielä missä sie olet. 

Sie et tartte maksaa covid-19 vaksinasuunista.

Sie päätät itte jos sie otat vaksiinin.

Informasuuni tekstissä jällaa niin lapsile ko täysile.

Du kan läsa texten på svenska här.

Kunkas mie tehen ette saaja vaksiinin?

Kaikile henkilöile, jokka oon täyttänheet 12 vuotta tarjothaan vaksinasuuni. Jokku lapset yli 5 vuotta vanhaat saattavat kansa saaja vaksiinin covid-19 vasten.

Sulle, joka haet asyliäki elikkä luatta olet Ruottissa tarjothaan ilhmainen vaksinasuuni. Tämä jällaa sinuaki joka opiskelet elikkä olet töissä Ruottissa ilman ette olla ruottalainen kansalainen.

Sinua rekomenteerathaan ottamhaan vaksiini vaikka sulla oon ollu covid-19.

Näin vaksinasuuni tehhään

Sie saat vaksiinin pruutala käsivartheen. Sie joka olet 18 vuotta elikkä vanheempi saat kolme elikkä neljä pruutaa. Sie joka olet nuorempi ko 18 vuotta saat kaks pruutaa. Sie saat pruutat eri kertoina.

Ota kaikki pruutat jokka tarjothaan sulle. Silloin sie saat hyvän suojan covid-19 vasten.

Sie saat jääjä 15 minuttia jälkhiin ko sie olet saanu sinun pruutan. Se oon ette nähhä ette sie voit hyvin.

Sie saatat tarvita usean vaksiiniannoksen jos sulla oon kauhean heikkeintynny imynisuoja. Sinun lääkäri päättää jos sie tarttet sen.

Sie et saata valikoittea minkä vaksiinin sie saat.

Kysy hoitohenkilökunnalta jos sulla oon hunteerinkiä sinun vaksinasuunista.

Saatankos mie ottaa vaksiinin jos mie olen sairas?

Sie et piä ottaa vaksiinia jos sulla oon kuume elikkä  jos sie tunnet ette sie olet sairas. Oota ette sie voit hyvin taas.

Kunkas mie jaksan jälkhiin?

Sie saatat tuntea kipua käsivarressa, päänsärkyä ja sie saatat olla väsyny ensimäisenä vuorokautena vaksinasuunin jälkhiin. Sulla saattaa kansa tulla vilu, kuume elikkä särky jäsehniin ja lihakshiin. Niitä kuttuthaan sivuvaikutuksiksi ja oon tavalisia lapsila ja täysilä jokka oon saahneet vaksiinin.

Sivuvaikutukset pruukaavat olla lievät ja kaota jonku päivän päästä.

Harvinhaisia sivuvaikutuksia vaksinasuunista

Monta miljoonaa ihmistä oon vaksineerattu covid-19 vasten. Se oon kauhean epätavalista ette saaja vakavia sivuvaikutuksia vaksiinin jälkhiin. Se oon paljon suurempi riski tulla vakavasti saihraaksi covid-19:ista.

Ilmota vaksiinin sivuvaikutuksia

Sie saatat ilmottaa Lääkelaitosvirastolle jos sie eppäilet ette vaksiini oon antanu joitaki sivuvaikutuksia. Tämä sivu oon ruottiksi.

Hoitohenkilökuntaki ilmottaa jos net eppäilevät ette vaksiini oon antanu sivuvaikutuksia.

Informasuunia eppäiltyista sivuvaikutuksista koothaan. Sitten tutkithaan jos niilä oon yhtheyttä vaksiinin kansa.

Raskhaanaoleminen ja vaksinasuuni

Sie joka olet raskhaana saatat tulla kauhean saihraaksi covid-19:ista. Ette suojata sinua ja lasta sulle rekomenteerathaan vaksinasuuni. 

Monet raskhaanaolevat mailmassa oon saahneet vaksiinin covid-19 vasten. Se ei ole vaaralista lapsele joka oon vattassa.

Puhuttele sinun paarmuskaa/kätilöä jos sulla oon kysymyksiä.

Lue lissää raskaanaolemisesta ja covid-19

Lapset ja vaksinasuuni

Lapset saattavat tulla vakavasti saihraaksi covid-19:ista, vaikka se oon epätavalista. Lapsile, jokka oon 12 vuotta ja vanheemat, tarjothaan sen takia vaksiini.

Jokku lapset 5 vuen ikäsestä saattavat kansa saaja covid-19 vaksiinin. Tämä jällaa jos lapsela oon vakava saihraus. Se saattaa esimerkiksi olla vaikea keukkosaihraus. Puhuttele lääkäriä joka hoitaa lasta mikä jällaa.  

Henkilöt jokka oon nuoremat ko 18 vuotta saattavat tarvita hyväksymisen huoltajalta ette saaja vaksiinin. Ota yhtheyttä jonku kansa sielä missä vaksinasuunia annethaan jos sulla ei ole hyväksymistä ja halvaat ottaa vaksiinin.

Sulle joka ennen olet saanu alerkisen reaksuunin

Puhuttele lääkäriä jos sie ennen olet saanu vakavan alerkisen reaksuunin jostako sie tarttit hakea hoitoa samana päivänä. Se saattaa olla vaksinasuunista, lääkheestä elikkä jostaki mitä sie olit syöny.

Vaksiini oon huolelisesti tutkittu

Vaksiinia covid-19 vasten oon tarkistettu samala huolelisella laila ko muita vaksiinia. Miljoonia täysiä ja lapsia oon saahneet vaksiinin ja tutkiat oon tutkinheet vaikutuksia. Vaksiinia jatkethaan tutkimhaan.

Sivula Så fungerar vaccin sie saatat lukea ja kattoa filmiä vaksiinista. Sivu oon ruottiksi.

Sie saatat saaja covid-19 vaikka sinua oon vaksineerattu. Mutta enniimät jokka oon vaksineerattu ei tule vakavasti saihraiksi.

To the top of the page