Se upp för bedrägeriförsök

Region Östergötland skulle aldrig be dig att logga in med bank-id under ett samtal om vaccination mot covid-19. Den här typen av samtal är alltid försök till bedrägeri. Läs mer om vad du kan tänka på om någon ringer angående vaccination.

COVID-19

Vaksinasuuni covid-19 vasten

Vaccination mot covid-19 - tornedalsfinska

Covid-19 oon tarttuva tauti. Vaksinasuuni oon tehokhain tapa välttää ette tulla vakavasti saihraaksi elikkä kuola tauista. Vaksinasuuni saattaa kansa auttaa vähentämhään covid-19 leviämistä yhtheiskunnassa. Sen takia se oon tärkeätä ette niin moni henkilö ko maholista valikoittee ette vaksineerata itteä.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Sie saat vaksiinin pruutala käsivartheen.

Se oon sinun rekiuuni joka oon vastuulinen vaksinasuunista. Tarkista ette sie olet valikoinu oikean rekiuunin päälimäiselä sivula ette saaja oikean informasuunin.

Sie et tartte maksaa covid-19 vaksinasuunista.

Sie päätät itte jos sie meinaat vaksineerata itteä.

Du kan läsa texten på svenska här.

Koskas mie saatan saaja vaksinasuunin?

Kansanterhveysvirasto oon rekomenteeranu missä järjestyksessä eri henkilöile tarjothaan vaksinasuunin. Ensinä vaksineerathaan esimerkiksi henkilöt jokka asuvat erityisissä asunoissa, henkilöt jokka oon yli 65 vuotta ja henkilöt jokka oon hoijossa töissä.  

Kaikile henkilöile, jokka oon 18 vuotta elikkä vanheemat, tulhaan tarjoahmaan vaksinasuuni.

Sinua rekomenteerathaan ottamhaan vaksiini vaikka sulla oon ollu covid-19.

Kelles henkilöile ei rekomenteerata vaksinasuunia?

Lapsile ja nuorile jokka oon 17 vuotta elikkä nuoremat ei rekomenteerata vaksinasuunia. Sulle joka olet raskhaana ei rekomenteerata vaksinasuunia.

Puhuttele lääkäriä jos sie hunteeraat mikä jällaa sulle elikkä sinun lapsele.

Puhuttele lääkäriä jos sie ennemin olet joutunu hakheen hoitoa samana päivänä ko sie sait alerkisen reaksuunin, vaksinasuunista, lääkheestä elikkä jostaki mitä sie olit syöny.

Näin vaksinasuuni tehhään

Sie saat vaksiinin pruutala käsivartheen. Sie tarttet saaja kaks pruutaa. Sie saat pruutat eri kertoina.

Sulla oon vissi suoja ensimäisen pruutan jälkhiin. Sulla oon hyvä suoja covid-19 vasten ko oon menny yks-kaks viikkoa jälkhiin toisen pruutan.

Sulla oon oikeus saaja informasuunia hoitohenkilökunnalta ko sie otat vaksiinin. Kysy jos sie mietit jotaki.

Saatankos mie ottaa vaksiinin jos mie olen sairas?

Sie et piä ottaa vaksiiniä jos sulla oon kuume elikkä covid-19 oihreita.

Kunkas mie jaksan jälkhiin?

Sie saatat tuntea kipua käsivarressa, päänsärkyä ja sie saatat olla väsyny ensimäisenä vuorokautena vaksinasuunin jälkhiin. Sulla saattaa kansa tulla vilu, kuume elikkä särky jäsehniin elikkä lihakshiin.

Net vaivat pruukaavat olla lievät ja kaota jonku päivän päästä.

Hoitohenkilökunta pittää ilmottaa vaksiinin sivuvaikutuksia

Hoitohenkilökunta ilmottaa Lääkelaitosvirastolle jos net eppäilevvät ette vaksiini oon antanu joitaki sivuvaikutuksia. (ruottiksi)

Sie saatat kansa itte ilmottaa jos sie eppäilet ette vaksiini oon antanu sivuvaikutuksia. (ruottiksi)

Onkos vaksiini varma?

Vaksiinia covid-19 vasten oon tarkistettu samala huolelisella laila ko muita vaksiinia. Monet ihmiset oon saahneet vaksiinin ja tutkiat oon tutkinheet vaikutuksia.

Tutkioita monesta maasta oon tehneet yhtheistyötä ette kehittää vaksiinin. Monet maat ja yritykset koko mailmassa oon satsanheet paljon rahhaa. Sen takia vaksiinin kehittäminen oon menny kätevästi.

Sivula Så fungerar vaccin sie saatat lukea ja kattoa filmiä vaksiinista (ruottiksi).

Jatka seuraamista neuvoja ette vähentää covid-19 leviämistä

Sie piät seurata virastoitten neuvoja vaikka sie olet saanu vaksinasuunin.

Se ottaa viikon elikkä kaks toisen vaksiinipruutan jälkhiin ennen ko sulla oon hyvä suoja. Se oon pieni riski ette sie saatat saaja saihrauen vaikka sie olet vaksineerattu.

Se oon kansa pieni riski ette sie levität viirystä vaikka sie et ole sairas, esimerkiksi jos sie olet saanu sen käshiin.

Sitä ei tiettä kunka pitkhään vaksiini suojaa.

To the top of the page