Koottua informasuunia covid-19:sta

Neuvoja sulle jollako oon covid-19

Råd till dig som har covid-19 - tornedalsfinska

Tässä oon neuvoja sulle jollako oon covid-19 saihraus. Neuvot jällaavat sinua joka saatat olla kotona etkä tartte sairalanhoitoa. Ota yhtheyttä hoijon kansa jos sie tulet saihraamaksi.

Täälä sie saatat lukea lissää covid-19.

Jätä pruui jos sie uskot ette sulla oon covid-19. Pruui oon sama ko testi.

Valikoitte rekiuuni sivun yläosassa ette saaja lissää informasuunia mikä jällaa sielä missä sie olet.

Du kan läsa texten på svenska här.

Soita telefooninumeron 1177 jos sie halvaat apua mitä sie piät tehhä. Net jokka vastaavat oon saihraanhoitajia. Net saattavat kansa auttaa sinua missä sie saatat hakea hoitoa, jos sie voit pahemin.

Saihraanhoitajat puhuvat ruottia ja englantia.

Soita +46 771-11 77 00 jos sie soitat telefoonista jollako oon ulkomaanumero.

To the top of the page