Koottua informasuunia covid-19:sta

Covid-19

Om Covid-19 - tornedalsfinska

Covid-19 johtuu viiryksestä. Usseimat henkilöt jokka saavat covid-19 sairastuvat niinku ko oon yskä. Jokku henkilöt tulevat kauhean saihraaksi ja tarttevat sairalanhoitoa.

Saihrautta covid-19 aiheuttaa viirys joka kuuluu ryhmään coronaviirys.

Saihraus oon suurissa osissa mailmassa. Sen takia sitä kuttuthaan pantemiiksi.

Valikoitte rekiuuni sivun yläosassa ette saaja lissää informasuunia mikä jällaa sielä missä sie olet.

Du kan läsa texten på svenska här.

Vaksiini covid-19 vasten

Niitä oon vaksiinia covid-19 vasten. Vaksiini suojaa sinua tulemasta vakavasti saihraaksi covid-19:sta.

Covid-19 oihreita

Usseimille henkilöile Covid-19 tuntuu tavaliselta yskältä elikkä niinku flunsalta.

Usseimat henkilöt paranevat suunile viikon päästä. Jokku henkilöt oon saihraat pitemphään.

Nämät oon tavaliset covid-19 oihreet:

 • yskä
 • kuume
 • kipeä kurkku
 • nuha elikkä tupossa nokka
 • muuttunu haisti ja maku
 • päänsärky
 • särky lihaksissa
 • paha vointi
 • vattankipu
 • löysilä vatta
 • vaikea hengittää
 • väsymys.

Jokku tulevat kauhean saihraaksi

Jokku henkilöt tulevat paljon saihraamaksi viikon päästä. Sulla saattaa tulla hankaluuksia hengittää ja tunnet ittesti kauhean heijoksi kropassa. 

Riski lissäintyy mitä vanheempi sie olet.

Riski lissäintyy jos sulla oon kauhea ylipaino.

Sulla oon kansa lissäintynny riski jos sie olet raskhaana.

Vissit saihraukset saattavat kansa lisätä riskiä ette tulla vakavasti saihraaksi.  

Usseimat ei tartte jättää covid-19 pruuia

Se oon tärkeätä ette sie jäät kotia jos sie olet sairas. Usseimat ei tartte jättää pruuia. Lue lissää tekstissä Jättää covid-19 pruui.

Koskas ja missäs mie piän hakea hoitoa?

Usseimat henkilöt jokka saavat covid-19 ei tartte hakea hoitoa. Saihraus pruukaa mennä yli ittesthääns.  

Soita telefooninumero 1177 jos sie halvaat saaja apua mitä sie piät tehhä. Net jokka vastaavat oon saihraanhoitajia. Net saattavat kansa auttaa sinua missä sie saatat hakea hoitoa, jos tarve vaatii.

Saihraanhoitajat puhuvat ruottia ja englantinkieltä. Joskus mennee saaja apua muila kielilä.

Soita +46 771-11 77 00 jos sie soitat telefoonista jollako oon ulkomaanumero.

Jos oon hoppu

Ota varsin yhtheyttä hoitokeskuksen elikkä päivystysaukean vasthaanoton kansa jos sulla oon yks elikkä usea seuraavista vaikeuksista:

 • Sie tulet hoppua paljon saihraamaksi.
 • Sulla oon vaikea hengittää ko sie leppäätki.

Hae hoitoa akyttivasthaanotola jos ei mene ottaa yhtheyttä hoitokeskustan elikkä päivystysaukean vasthaanoton kansa.

Näin covid-19 tarttuu

Covid-19 tarttuu usseimiten ko yks henkilö jollako oon saihraus aivastaa elikkä rykkii. Silloin tullee pikku viirysnoppia. Sie saatat saaja tartunan jos sie saat nämät nopat ittele pääle. 

Nopat saattavat kansa joutua eri kampheitten pääle. Ko sie kosket niitä kampheita sie saatat saaja viiryksen sulle pääle. Riski ette sie tulet saihraaksi siittä oon pieni.

Jos sulla oon covid-19, sie saatat tartuttaa muita henkilöitä vaikka sie et tunne itteä kipeäksi.

Sie joka olet raskhaana

Se saattaa olla kauhean töisevä ette sairastua ko sie olet raskhaana.

Sulla oon lissäintynny riski tulla vakavasti saihraaksi jos sie et ole vaksineerattu.

Lapsi saattaa syntyä liika varhain jos sie sairastut raskhaanaolemisaijan toisela puolela.

Saattaa ette sie tarttet synnyttää keisarileikkauksella jos sie sairastut covid-19:hiin.

Puhuttele sinun kätilöä/paarmuskaa elikkä lääkäriä. Net saattavat antaa sulle neuvoja.

Usseimat raskhaanaolevat jokka oon vaksineeratut ei sairastu vakavasti.

Sie joka imetät

Sie saatat imettää sinun lasta jos sulla oon covid-19.

Sie saatat saaja neuvoja ja apua lastenhoitokeskustalta/bvc.

Hoito

Usseimat henkilöt ei tartte hoitoa covid-19 vasten. Niitä oon semmosta mitä sie saatat tehhä ette voija paremin.

Jokku henkilöt tarttevat sairalanhoitoa. Sie joka tulet sairalhaan saatat esimerkiksi saaja happikaasua ette saatat hengittää helpomasti.

Jokku henkilöt tulevat niin saihraaksi ette net tarttevat saaja respiraattorihoitoa. Niitä nukutethaan silloin. Sitä kuttuthaan intiensiivihoijoksi.

To the top of the page