Omahoito lapsi

Silmäntulehus lapsila - mitäs saattaa tehhä itte?

Ögoninflammation hos barn - vad kan man göra själv? - tornedalsfinska

Mennee useasti yli viikossa

Se on tavalista ette lapsila on silmätulehuksia eli inflamasjuunia, useasti viirysinfeksjuunin yhteyessä kun vilustus eli lentsu. Silmänvalkea tullee punaseks ja iriteeraintuu ja se valoaa paksua räämettä silmästä, joka useasti on keltasen färinen. Tavalisesti silmä näyttää paisunheelta. Enimäksheen se parantuu ittestä viikon aikana ilman hoitoa. Silmätulehus tartuttaa helpola.

Lapsi saattaa kans saa tulehuksen silmhään muista syistä. Se saattaa riippua ette se on alerkinen reaksjuuni eli ette lapsi on tärväintyny eli saanu roskaa silhmään. Tulehus eli inflamasjuuni on yks keino ruuhmiila ette puolustaa itteä.

Saattaakos lapsi mennä esikouhluun?

Lapsila joila on silmätulehus punasitten silmitten kans ja vähän tahnaa ja räämettä helpoman lentsun kans ei tarvitte olla kotona esikoulusta jos net muuten voivat hyvin. Lapsi joka kulkee esikoulua pittää olla niin virkku ette se jaksaa osalistua aktiviteethiin. Lapsi ei tartte olla kotona jos sillä on alerkiivaivoja silmässä.

Lapsi pittää olla kotona jos silmä märkii

Jos lapsen silmä tahnaa kiini ja sitä häätyy pyhkiä märkää silmästä monta kertaa päivässä sillon lapsela on vahva infeksjuuni. Enimäksheen molemat silmät on iriteerattuja ja se saattaa märkiä. Lapsi pittää sillon olla kotona esikoulusta ei aivan sen takia ette se tartuttaa, mutta kans ette lapsen silmää pittää pestä monta kertaa päivässä. Lapsi saattaa mennä takashiin lapsiporukhaan kun se vahva tulehus on parantunu ja silmässä ei ole märkää ennää.

Silmäinfeksjuuni tartuttaa helpoiten pienitten lapsitten kesken koska net leikkivät niin lähelä toisia. Smitta leviää muun muassa kun lapsi hieroo silmiä ja sitten ottaa leeksaakista eli koskee muita lapsia. Koululapsela ei ole yhtä läheinen kontakti, mutta kun on vahva silmäinfeksjuuni se saattaa silti olla paras ette pysyä kotona jos silmät on ärriyntynheet eli iriteeraintunheet.

Pese silmä veelä

Jos lapsela on märkää silmässä se on hyvä ette pestä silmää niin useasti kun tarvittee tavalisela veelä. Käytä kompressia eli pumpulia ja pese silmän ulkoloukosta sisäle päin.

Ole tarkka käsipuhtauen kans

Silmäinfeksjuunia saattaa ehkäistä kun on tarkka pesemhään käsiä jos moni lähimiljöössä on lentsussa eli vilustuksessa. Se on kans hyvä jos sekä kotona ette esikoulussa muutethaan hantuukia useasti.

Vastasyntynheet lapset

Se on tavalista ette vastasyntynheelä lapsela on keltasen mallinen rääme silmissä, mikä saattaa riippua siittä ette sillä on ahtaamat kyynelkanaalit kun vanheemila lapsila ja raahvaila. Pese puhtaaks silmä ulkopuolisen silmäloukosta sisäisheen päin kompressila eli pumpulisutila joka on vähän tuore haileasta kraanaveestä eli suolaliotuksesta.

Saattaa tarvita kontaktata hoitoa

Silmätulehukset jokka ei ole menheet yli viikossa saattava tarvita hoitoa anttipiotikalla. Sitä saattaa kontaktata hoitosentraalin. Kahen päivän anttipiotikan hoijon jälkhiin infeksjuuni ei ennää tartuta ja lapsi saattaa mennä takashiin esikouhluun.

Ei piä oottaa ette ottaa yhteyttä hoitosentraalin kans jos lapsela on hyvin vahva tulehus ja märkii paljon. Sama koskee jos lapsi on valon herkkä eli on vaikeamat vilustusvaivat. Jos lapsela on vaikeat vaivat vain yhessä silmässä ja sitä eppäilee ette lapsen silmä on saattanu tärväintyä pittää varsin ottaa yhteyttä hoitosentraalhiin.

Jos vastasyntynheelä lapsela on silmätulehus pittää ottaa yhteyttä hoijon kans suorhaan.

Sitä saattaa aina soittaa siukkahoijonneuvonthaan mistä saapi neuvoja.

To the top of the page