Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Koottua informasuunia covid-19:sta

Covid-19

Om Covid-19 - tornedalsfinska

Covid-19 johtuu viiryksestä. Usseimat henkilöt jokka saavat covid-19 sairastuvat niinku ko oon yskä. Jokku henkilöt tulevat kauhean saihraaksi ja tarttevat sairalanhoitoa.

Saihrautta covid-19 aiheuttaa viirys joka kuuluu ryhmään coronaviirys.

Saihraus oon suurissa osissa mailmassa. Sen takia sitä kuttuthaan pantemiiksi.

Valikoitte rekiuuni sivun yläosassa ette saaja lissää informasuunia mikä jällaa sielä missä sie olet.

Du kan läsa texten på svenska här.

Usseimat henkilöt jokka saavat covid-19 ei tartte hakea hoitoa. Saihraus pruukaa mennä yli ittesthääns.  

Soita telefooninumero 1177 jos sie halvaat saaja apua mitä sie piät tehhä. Net jokka vastaavat oon saihraanhoitajia. Net saattavat kansa auttaa sinua missä sie saatat hakea hoitoa, jos tarve vaatii.

Saihraanhoitajat puhuvat ruottia ja englantinkieltä. Joskus mennee saaja apua muila kielilä.

Soita +46 771-11 77 00 jos sie soitat telefoonista jollako oon ulkomaanumero.

Jos oon hoppu

Ota varsin yhtheyttä hoitokeskuksen elikkä päivystysaukean vasthaanoton kansa jos sulla oon yks elikkä usea seuraavista vaikeuksista:

  • Sie tulet hoppua paljon saihraamaksi.
  • Sulla oon vaikea hengittää ko sie leppäätki.

Hae hoitoa akyttivasthaanotola jos ei mene ottaa yhtheyttä hoitokeskustan elikkä päivystysaukean vasthaanoton kansa.

To the top of the page