Koottua informasuunia covid-19:sta

Jättää covid-19 pruui

Lämna prov för covid-19 - tornedalsfinska

Se vaatii testin ette tietää jos sulla oon covid-19 saihraus. Testi oon sama ko pruui. Jätä pruui jos sulla oon oihreita, vaikka sie olet vaksineerattu.

Se oon hyvä tietää jos se oon covid-19 joka tekkee ette sie olet sairas. Silloin sie saatat tehhä ette muut henkilöt ei tartte sairastua.

Valikoitte rekiuuni sivun yläosassa ette saaja lissää informasuunia mikä jällaa sielä missä sie olet.

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page