Koottua informasuunia covid-19:sta

Neuvoja sulle jollako oon covid-19

Råd till dig som har covid-19 - tornedalsfinska

Tässä oon neuvoja sulle jollako oon covid-19 saihraus. Neuvot jällaavat sinua joka saatat olla kotona etkä tartte sairalanhoitoa. Ota yhtheyttä hoijon kansa jos sie tulet saihraamaksi.

Täälä sie saatat lukea lissää covid-19.

Jätä pruui jos sie uskot ette sulla oon covid-19. Pruui oon sama ko testi.

Valikoitte rekiuuni sivun yläosassa ette saaja lissää informasuunia mikä jällaa sielä missä sie olet.

Du kan läsa texten på svenska här.

Se saattaa olla miehleistä ette oon viileätä huohneessa jossako sie nukut.

Sie saatat esimerkiksi laskea lämpöä elementissä elikkä aukasta klasin.

Se saattaa tuntua yksinhäiseltä ette olla kotona paljon. Monet henkilöt tykkäävät ette se oon töisevä ette ei kohata henkilöitä joitako net pruukaavat kohata.

Yritä kuitenki pittää yhtheyttä kaveritten ja perheen kansa. Tet saatatta esimerkiksi soittaa toisile.

Se oon hyvä yrittää tehhä asioita samala aikaa ko tavalista. Sie saatat esimerkiksi nousta ylös ja syä fruukostin samala aikaa ko sie pruukaat.

Soita telefooninumeron 1177 jos sie halvaat apua mitä sie piät tehhä. Net jokka vastaavat oon saihraanhoitajia. Net saattavat kansa auttaa sinua missä sie saatat hakea hoitoa, jos tarve vaatii.

Saihraanhoitajat puhuvat ruottia ja englantia.

Soita +46 771-11 77 00 jos sie soitat telefoonista jollako oon ulkomaanumero.

To the top of the page