Säädökset ja oikeudet

Lähete

Remiss - finska

Joskus tarvitaan hoitoa muulta vastaanotolta kuin siltä, jonne on hakeuduttu. Sinne pääseminen saattaa vaatia lähetettä.

Läs texten på svenska här.

Terveyskeskuksessa tai akuuttivastaanotolla käyntiin ei tarvita lähetettä. Niissä tehdään vaivojen ensimmäinen arvio. Tarvittaessa saa lähetteen erikoissairaanhoitoa varten, esimerkiksi ihotautilääkärille tai fysioterapeutille, lääkintävoimistelijalle.

Lähete sisältää tietoja tarvittavasta hoidosta, arviosta tai tutkimuksesta. Lähete sisältää myös vointia, oireita sekä aiempia sairauksia ja vaivoja koskevia tietoja.

Lähetteen kirjoittaa yleensä lääkäri, mutta myös muulla hoitohenkilökunnalla, kuten esimerkiksi lastenneuvolan sairaanhoitajalla on mahdollisuus sen laatimiseen.

Potilas ei yleensä näe lähetettä, mutta hänelle kerrotaan aina, miksi lähete tehdään ja millaista hoitoa lähetteen saanut vastaanotto antaa. Potilaalle kerrotaan myös, miten pitkä esimerkiksi aluesairaalan yhteydessä toimivan vastaanoton odotusaika on.

Joillekin vastaanotoille on mahdollista saada aika ainoastaan lähetteellä. Lähetekäytännöt vaihtelevat eri vastaanottojen välillä, ja sen johdosta kannattaa ottaa selville toivotun vastaanoton noudattama toimitapa. Maakäräjät ja alueet päättävät lähetekäytännöistään itse.

To the top of the page