Säädökset ja oikeudet

Tilan uudelleenarviointi, toisen lääkärin lausunto

Ny medicinsk bedömning, second opinion - finska

Jos lääkäri toteaa sairauden, jonka johdosta potilaan edessä on vaikeita terveydentilaa koskevia päätöksiä, hänellä saattaa olla oikeus uuteen, toisen lääkärin tekemään tilan uudelleenarviointiin (nk. second opinion). Tilan uudelleenarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa tarvitsemansa hoidon.

Läs texten på svenska här.

Potilaalla on oikeus tilan uudelleenarviointiin, jos hänellä on hengenvaarallinen tai erityisen vakava sairaus tai vamma. Esimerkiksi syöpää tai hermostollista sairautta sairastavilla saattaa olla oikeus tilan uudelleenarviointiin. Potilas voi aina kysyä lääkäriltään tilansa uudelleenarvioinnin mahdollisuutta.

To the top of the page