Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Säädökset ja oikeudet

Hoitopaikan valinta

Välja vårdmottagning - finska

Avohoitoa tarvitessa saa itse valita avohoitoa antavan terveyskeskuksen tai vastaanoton. Avohoitopaikan saa valita mistä tahansa Ruotsissa.

Läs texten på svenska här.

Määrätyn terveyskeskuksen tai lääkärin vastaanoton valinnalle saattaa olla eri syitä. Hoitoa tarvitseva saattaa esimerkiksi valita kodin tai työpaikan lähellä sijaitsevan hoitopaikan tai hoitopaikan, jonka henkilöstö puhuu ja antaa tietoja kielellä, jota ymmärtää.

Västmanland

Hoitovalinta Västmanland

Maakäräjien pyrkimyksenä on antaa sinulle paras mahdollinen hoito ja mahdollisuus vaikuttaa saamaasi hoitoon.

Mikäli paikkoja on, voit valita:

  • Perhelääkärinhoidon missä tahansa Västmanlandin maakäräjien alueella.
  • Kätilön ja lastenneuvolan, mutta silloin sinun on listattava lapsesi valitsemaasi äitiysneuvolaan.
  • Fysioterapeutin (aikaisemmin lääkintävoimistelija)
  • Perhelääkärinhoidon Sörmlannin, Taalainmaan ja Uppsalan läänin maakäräjillä

Västmanlandin asukkaana sinulla on terveyskeskus, jonne listaudut ja jonka puoleen ensi kädessä käännyt tarvitessasi terveyden- ja sairaanhoitoa. Vastaanotto voi olla maakäräjien ylläpitämä tai yksityinen.

Terveyskeskuksen valinta

Valitset itse minkä terveyskeskuksen puoleen haluat kääntyä. Tämä tarkoittaa sitä, että valitset yhden vastaanoton sen kaikkine terveyden- ja sairaanhoitoresursseineen jne. Jos haluat nimetyn lääkärin, terveyskeskus järjestää sen, kunhan ilmoitat toiveesi.

Terveyskeskuksen vaihto

Halutessasi vaihtaa terveyskeskusta, voit noutaa vaihtolomakkeen lähimmästä terveyskeskuksesta tai tilata sen Hoitovalintapalvelusta (Vårdvalsservice), puhelin 021-17 44 44. Jos haluat vaihtaa perhelääkäriä vastaanotolla, puhu asiasta suoraan terveyskeskuksesi kanssa.

Täyttävän terveyskeskuksen valitseminen

Lähetä vaihtolomake osoitteeseen:
Region Västmanland
Ekonomiservice, Vårdval 
721 53 Västerås

Paljonko se maksaa

Valitsitpa minkä terveyskeskuksen tahansa, suurkustannussuoja on voimassa ja myös potilasmaksut ovat samat.

85 vuotta täyttäneille Västmanlandin asukkaille lääkärikäynnit, näytteiden otto sekä hoidot avoterveyden- ja -sairaanhoidossa ovat maksuttomia.

Luotettavaa laatua

Västmanlandin maakäräjät on tarkastanut ja hyväksynyt kaikki valittavanasi olevat terveyskeskukset. Ne noudattavat lakeja ja määräyksiä, ne edustavat korkeaa ammattitaitoa ja antavat hyvää hoitoa.  Sen takaamiseksi, että terveyskeskukset vastaavat maakäräjien laatuvaatimuksia, jokaisen vastanoton on täytettävä tavoitteet, jotka koskevat muun muassa saatavuutta, kohtelua ja lääketieteellisiä tuloksia. Niitä seurataan säännöllisesti.

Muut yksityiset hoidonantajat

Maakäräjillä on myös sopimus tiettyjen yksityisten erikoislääkäreiden, fysioterapeuttien, kiropraktikkojen, naprapaattien sekä laillistettujen psykoterapeuttien kanssa. Lähetettä ei tarvita fysioterapeutille, naprapaatille tai kiropraktikolle.

Erikoislääkärin hoito

Pääsyyn erikoislääkärin hoitoon vaaditan lähete perhelääkäriltä. Tätä ei kuitenkaan tarvita, jos hakeudut maakäräjien sopimussairaaloiden ulkopuolella toimivan yksityisen erikoislääkärin puoleen.

Sairaalahoito

Mikäli paikkoja on, voit valita:

  1. Sairaalahoidon tai erikoissairaanhoidon missä haluat Västmanlandin maakäräjien alueella.
  2. Sairaalahoidon ja avoimen erikoislääkärinhoidon muiden maakäräjien ja aluehallintojen alueella.

Jos valitset hoidon muiden maakäräjien alueella, voimassa ovat tietyt ehdot, nimittäin:

  • Sinulla pitää olla lähete Västmanlandin maakäräjien erikoislääkäriltä
  • Hoito on julkisin varoin rahoitettua tai että hoidon antajalla on sopimus joidenkin maakäräjien kanssa.

Valinnan mahdollisuus ei kata korkeatasoista erikoissairaanhoitoa tai sellaista hoitoa, jota Västmanlandin maakäräjät eivät anna.

Hoito maakäräjien ulkopuolella

Sinulla on myös mahdollisuus hakea hoitoa Västmanlandin maakäräjien ulkopuolelta. Ota yhteys toivomaasi hoidonantajaan ja varmista, että tällä on mahdollisuus ottaa sinut vastaan. Yksityisten hoidonantajien osalta vaaditaan, että heillä on sopimus joidenkin maakäräjien kanssa, jotta he saavat ottaa sinut vastan.

Vastaava klinikka Västmanlandin maakäräjillä kirjoitta vapaavalintalähetteen arvioinnin mukaan. Jos kyseessä on gynekologia, psykiatria tai lasten sairaanhoito lähetettä ei tarvita ensimmäistä avosairaanhoitokäyntiä varten. Kalliiseen hoitoon vaaditaan Västmanlandin maakäräjien hyväksyntä.

To the top of the page