Säädökset ja oikeudet

Tulkkaus muille kielille

Tolkning till andra språk - finska

Ruotsia puhumattomalla on oikeus tulkkiin tavatessaan lääkärin tai jonkun muun hoitohenkilön tai hammashuollossa työskentelevän. Hoitohenkilöstö voi useimmissa tapauksissa varata tulkin. Tulkkaustarpeesta ilmoitetaan käyntiaikaa varatessa.

Ett vårdbesök med tolk.

Tulkilla on vaitiolovelvollisuus, eikä hän saa luovuttaa potilasta koskevia tietoja ilman hyväksyntää. Tulkkaavilla perheenjäsenillä ja ystävillä ei ole vaitiolovelvollisuutta.

Erilaisia tulkkaustilanteita

Tulkki kääntää hoitohenkilöstön puheen tietojen ymmärtämiseksi ja hoitoon vaikuttamisen mahdollistamiseksi (linkki potilaslakiin). Potilaalla on oikeus tulkkaukseen käyttäessään terveyden- ja sairaanhoidon tai hammashuollon palveluja.

Tulkkaustilanteet saattavat vaihdella:

 • Tulkki voi olla mukana vastaanotolla.
 • Tulkki voi osallistua hoitotapaamiseen kaiutinpuhelimen välityksellä.
 • Joskus tulkkaus on mahdollista myös videolinkin välityksellä. Silloin potilaalla ja hoitohenkilöstöllä on yhteys tulkkiin tietokoneen ja kameran välityksellä.
 • Jos samaa kieltä puhuvia on useita ja heille annetaan samat tiedot samaan aikaan, on mahdollista käyttää ryhmätulkkausta. Tällöin tulkki kääntää tiedot koko ryhmälle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi vanhempien yhteiset tapaamiset lastenneuvolassa.

Kysy hoitohenkilöstöltä lisää eri tulkkausmuodoista.

Kerro tulkkaustarpeesta hoitohenkilöstölle

Kerro tulkkaustarpeesta hoitohenkilöstölle ajanvarauksen yhteydessä tai hyvissä ajoin ennen vastaanottoa. Kerro myös, minkä kielen tulkkia tarvitset. Tulkin varaa useimmiten hoitohenkilöstö.

Mikäli joudut perumaan hoitokäynnin, myös tulkkaus perutaan. Jotkut maakäräjät veloittavat peruuttamattomasta tulkkauksesta. Perumiskäytännöt vaihtelevat maakäräjien välillä. Kysy tulkin varanneelta hoitohenkilöstöltä perumiskäytännöistä.

Tulkit eivät käännä kirjoitettuja tietoja

Tulkit kääntävät useimmiten vain puhetta, eikä kirjoitettua tekstiä. Sivustomme 1177.se antaa erikielisiä tietoja muun muassa lastentaudeista ja terveyden- ja sairaanhoidosta.

Västmanland

Västmanlandin tulkkipalvelu

Täältä voi tilata tulkin syntymäkuuroille, kuurosokeille, aikuisena kuuroutuneille ja kuulovammaisille.

Tulkintilausohjeet:

 • Ilmoita nimi ja puhelinnumero
 • Ilmoita tulkkauspaikka ja osoite
 • Ilmoita päivämäärä ja aika (aloitus- ja päättymisaika)
 • Ilmoita tulkkausmenetelmä
 • Kuvaile tulkkaustehtävän luonne ja toimita mahdollisesti materiaalia tulkille tehtävään valmistautumista varten.

Tulkin peruuttaminen

Tulkkauksen peruuttaminen on tehtävä mahdollisimman pikaisesti, viimeistään tulkkausta edeltävänä arkipäivänä. Jos peruutus tapahtuu hyvissä ajoin, tulkkipalvelua voidaan tarjota jollekin muulle.

Tulkin voi tilata osoitteesta:

Mina vårdkontakter

Puhelin: 021-17 48 00 
Tekstipuhelin: 021-17 63 81
SMS: 070-645 57 81
Faksi: 021-17 39 53
Sähköpostiosoitetolk@ltv.se

Jotta tulkkaus sujuisi mahdollisimman hyvin, tulkit haluavat mielellään materiaalia tehtävään valmistautumista varten, esim. kokouksen työjärjestyksen, ohjelman tai vastaavan.

Materiaalin voi faksata tai lähettää sähköpostitse meille.

 • Tilatkaa tulkki aina hyvissä ajoin.
 • Sähköpostia luetaan maanantaista perjantaihin klo 09:00-15:00. 
  Otamme yhteyttä ja vahvistamme tilauksen.
 • Ellei vahvistusta tule, tarkistakaa, että sähköpostiosite ja puhelinnumero on kirjoitettu oikein. Ottakaa yhteyttä, ellei tämä toimi.
 • Suunnitellut tulkkaukset tilataan parhaiten ja yksinkertaisimmin tulkkiyksikön kautta.

Kiireiset tulkkitilaukset tulkkiyksikön ollessa suljettu

Kiireiset tulkkitilaukset, kun kyseessä eiole akuutti henkeä tai terveyttä uhkaava tilanne, soittakaa numeroon 020-71 10 55.

Voi koskea kaikkia arkipäiväiseen tulkkaukseen liittyviä tilanteita. SOS-alarm hälytyskeskus vastaa ja tilaa tulkin tässä numerossa.

Tulkkiyksikön kautta aiemmin tehtyjä tilauksia ei voida muuttaa SOS-alarm hälytyskeskuksen kautta.

Tulkin tilaus akuuttitilanteessa

Soittakaa numeroon  112

Pelastuspalvelun ollessa paikalla sen päällikkö vastaa siitä, että tulkki saadaan paikalle.

HUOM! Ilmoittakaa tulkkia tilattaessa tulkkausmenetelmä, esim. viittomakieli, kirjoitustulkkaus, TSS.

To the top of the page