Tutkimukset/kokeet

Näytteenotto

När man lämnar prov - finskaThe content concerns Västerbotten

Biobankslagen - läs texten på svenska här

Personuppgifter i vården - läs texten på svenska här

Jotkut näytteet säilytetään biopankissa

Sairaanhoidossa on useita tilanteita, joissa potilaalta otetaan näytteitä, esimerkiksi veri- ja kudosnäytteitä. Näytteitä otetaan myös maakäräjäkunnan tarjoamien terveystarkastusten, kuten irtosolututkimusten yhteydessä. Joskus näytteet voidaan analysoinnin jälkeen tallentaa niin sanottuun biopankkiin.

Näytteitä tallennetaan, jotta potilas saa varmaa hoitoa. Diagnoosin tekijä saattaa joutua vertaamaan uutta näytettä aiempaan näytteeseen. Biopankkeja tarvitaan myös hoitohenkilökunnan kouluttamiseen, laatu- ja kehitystyöhön sekä tutkimustyöhön.

Henkilötietojen ja näytteiden suoja

Näytteitä säilytetään siten, että asiaankuulumattomilla henkilöillä ei ole pääsyä niihin. Näytekohtaiset henkilötiedot merkitään potilaskertomukseen ja näyterekistereihin. Kaikki henkilötiedot on suojattu salassapitolailla ja potilastietolailla.

Potilas päättää

Biopankkilaki edellyttää, että potilaalta kysytään näytteenoton yhteydessä, hyväksyykö hän näytteen tallentamisen. Henkilökunta on velvollinen kertomaan, miten näytettä mahdollisesti käytetään ja että potilas itse päättää, saako näytteen tallentaa ja mihin sitä saa käyttää.

To the top of the page