SÄÄDÖKSET JA OIKEUDET

Mitä joudut maksamaan?

Vad får du betala? - finskaThe content concerns Västerbotten

Ruotsin terveydenhuolto rahoitetaan suurelta osin maakäräjien ja kuntien verotuloista. Maksu, jonka maksat esimerkiksi lääkärikäynnistä, on vain pieni osa todellisista kuluista.

Maksukatto

Maksukaton ansiosta sinun tulee maksaa 12 kuukauden aikana korkeintaan 1 150 kruunua potilasmaksuina.

Kun olet maksanut 1 150 kruunua, saat ilmaiskortin, joka on voimassa 12 kuukauden jakson loppuun.

 • Maksukatto ei kata
 • vuorokausimaksuja, jos olet sairaalahoidossa
 • rokotuksia
 • muuta ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, kuten aortan seulontaa miehille
 • maksuja peruuttamattomasta käynnistä
 • kustannuksia potilaskertomuksesi kopiosta.

Terveydenhuollon maksukatto ei useimmiten koske hammashoitoa. Maksukatto voi kuitenkin koskea sinua, joka saa hammashoitoa samalla maksulla kuin terveydenhoitoa.

Reseptilääkkeille on oma erityinen maksukatto.

200 kruunun maksu

Koskee 20-vuotiaita ja sitä vanhempia:

 • Käynti lääkärillä, sairaanhoitajalla, työterapeutilla, kuraattorilla, ravitsemusterapeutilla, fysioterapeutilla, psykologilla ja muilla. Maksu koskee sekä vastaanottoa että kotikäyntiä.
 • Käynti yksityisellä lääkärillä, fysioterapeutilla tai psykoterapeutilla, joilla on sopimus maakäräjien kanssa.
 • Näytteenotto (lukuun ottamatta laboratoriotutkimuksia, jotka ovat samana päivänä lääkärillä käynnin kanssa).
 • Röntgen tai kliininen fysiologinen tai kliininen neurofysiologinen tutkimus.
 • Käynti suuhygienistillä, hammaslääkärillä tai erikoishammaslääkärillä tarvittavaa hammashoitoa ja hammashoitoa osana sairaudenhoitoa varten. Koskee myös henkilöitä, joilla on tiettyjä sairauksia tai vammoja.
 • Apuvälineiden kokeileminen ja sovittaminen.
 • Aortan seulonta miehille.
 • Terveystarkastus, VHU.

Maksuton

 • Lasten ja nuorten terveydenhoito 19 ikävuoteen asti.
 • Lasten ja nuorten hammashoito siihen vuoteen saakka, kun täytät 23 vuotta.
 • Yli 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien vastaanottokäynti.
 • Neuvolan ja kätilön vastaanotto.
 • Erikoisäitiysterveydenhoito.
 • Nuorisovastaanottokäynti.
 • Tarkastus ja hoito, joka vähentää yleisvaarallisten tartuntatautien leviämisen riskiä, kuten esimerkiksi klamydiatesti.
 • Gynekologinen solunäyte.
 • Jos hakeudut terveyskeskukseen mielenterveysongelmissa ja olet 22-vuotias tai nuorempi.
 • 40–74 -vuotiaiden naisten mammografiaseulonta.
 • Lääkemääräys, joka ei liity käyntiin maakäräjien terveydenhuollossa tai yksityisellä hoidontarjoajalla, jolla on sopimus maakäräjien kanssa.
 • Laboratoriotutkimus lääkärin vastaanoton yhteydessä ja samana päivänä.
 • Akuutti lähete erikoislääkärin vastaanotolle.
 • Röntgen, kliininen fysiologia ja kliininen neurofysiologia sairaalaosastolla ollessasi, hakeutuessasi ensiapuun tai muuhun akuuttiin vastaanottoon.
 • Kotikäynti, terveydenhuollon henkilöstön aloitteesta.
 • Kotikäynti, reseptin määräys ja uusiminen kuntien erityisasuntomuodoissa.
 • Maakäräjien kotihoidon henkilökunnan käynti.
 • Tutkiva suunterveydentarkastus potilasryhmille, joilla on oikeus tarvittavaan hammashoitoon.
 • Erityiskotihoito, AHS.
 • Tablettidosetin täyttö.
 • Psyykelääkkeen pistäminen.
 • Antabus-hoito.
 • Haavanhoitotuotteet potilaille, joiden odotetaan tarvitsevan hoitoa vähintään kolmen kuukauden sisällä.
 • Inkontinenssituotteet.
 • Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki lapsille, nuorille sekä aikuisille, jotka kuuluvat tuki- ja palvelulain piiriin, joka koskee tiettyjä toimintarajoitteita, LSS.
 • Liikunta- ja puhekyvyn toimintaterapia.

Jos et saavu varatulle vastaanotolle

Jos et saavu vastaanotolle, etkä ole ilmoittanut siitä etukäteen, saat siitä maksun joka tapauksessa. Siihen lisätään 50 kruunun hallinnollinen maksu.

Tämä koskee myös lapsia ja nuoria 19-vuotiaaksi. Lasten ja nuorten lailliset huoltajat maksavat maksun.

Jos joudut odottamaan yli 30 minuuttia

Jos saavut varatulle vastaanottokäynnille, etkä ole tavannut hoitohenkilökuntaa 30 minuutin kuluessa, on sinulla oikeus saada potilasmaksu takaisin. Pyydä hyvitystä vierailun aikana.

Myöhään peruttu vastaanottokäynti

Jos terveydenhuollon palveluntarjoaja peruu varatun vastaanottoajan niin lyhyellä varoitusajalla, että sinulle on tullut henkilökohtaisia kuluja käynnistä, voit pyytää korvausta. Se voi olla esimerkiksi menetetty työtulo tai matkakulut. Vastaanoton henkilökunta voi antaa tietoja siitä, miten edetä asiassa.

Rokotukset

Rokotuskäynnin hinta on 200 kruunua sekä rokotteen kustannukset. Poikkeuksena ovat lasten terveydenhuolto-ohjelmaan kuuluvat rokotteet sekä tietyt muut rokotteet, kuten influenssarokote, jossa sovelletaan muita maksuja.

Apuvälineet

Tietyt apuvälineet ovat maksullisia. Apuvälineitä luovuttava taho voi informoida maksettavista apuvälineistä. Se voi olla esimerkiksi työterapeutti, näköpedagogi tai fysioterapeutti riippuen millaisesta apuvälineestä on kyse. Alle 19-vuotiaille lapsille ja nuorille apuvälineet ovat maksuttomia.

Reseptit ja todistukset viipymättä

Jos tarvitset todistuksen tai reseptin samana päivänä, täytyy sinun maksaa maksu, joka vastaa vastaanottokäynnin maksua. 200 kruunun maksu riippumatta iästä. Maksukatto ei päde.

Todistus voi maksaa enemmän

Tietyt todistukset eivät kuulu tuen piiriin. Näitä ovat esimerkiksi todistus ajokorttia, kuljetus palveluita ja isyyttä varten. Tämä tarkoittaa, että maksat enemmän kuin mitä itse hoitokäynti maksaa. Monet tuen piiriin kuulumattomista todistuksista maksavat 1 250 kruunua sisältäen arvonlisäveron. Terveydenhuollon henkilöstö voi antaa tietoja, mitä vaadittu todistus maksaa.

Laitoshoidon maksut

Jos joudut sairaalaan Västerbottenissa, maksat 100 kruunua jokaisesta hoitopäivästä.

Synnytysosastolla yöpyvä partneri maksaa myös 100 kruunua.

Maakäräjillä on maksukatto, joka tarkoittaa ettei sinun tarvitse maksaa yli 1200 kruunua 30 päivän jakson aikana, jos olet sairaalahoidossa.

Jos olet alle 40-vuotias ja sinulla on toiminta- tai sairauskorvaus, maksat 50 kruunua vuorokaudelta. Maksua ei peritä alle 20-vuotiailta lapsilta ja nuorilta.

Henkilö, joka on pidätetty tai saa hoitoa yleisvaaralliseen tartuntatautiin infektiolain mukaisesti, ei maksa hoitomaksua.

Maksut ulkomaalaisille

Ulkomaalaisilla, jotka eivät ole rekisteröityneitä Ruotsissa, on oikeus akuuttiin hoitoon Ruotsissa, mutta he ovat velvollisia maksamaan hoitokustannukset kokonaisuudessaan.

Jos olet kotoisin toisesta EU-maasta, ETA-maasta tai Sveitsistä, sinulla on oltava eurooppalainen sairausvakuutuskortti, EU-kortti, jolla on oikeus saada kiireellistä apua tavallisella potilasmaksulla. Jos sinulla ei ole EU-korttia, joudut maksamaan kaikki hoitokustannukset itse.

Jos etsit kiireetöntä hoitoa ajanvarauksella, tulee sinulla olla todistus, että kotimaasi maksaa hoidon. Jos sinulta uupuu se, joko sinä tai vakuutusyhtiösi maksatte hoitokustannukset kokonaisuudessaan.

Jos hakeudut hoitoon Ruotsissa on sinulla aina mahdollisuus saada korvausta asuinmaastasi, jos kuuluu EU tai ETA-maihin. Jos tulet mistä tahansa EU tai ETA maasta tai Sveitsistä, joudut lähes aina maksamaan kaikki hoitokustannukset itse, olipa kyseessä akuutti tai suunniteltu hoito.

Maksa kortilla, laskulla tai suoraveloituksella

Käynnin maakäräjien terveydenhuollossa voit maksaa kortilla, maksuttomalla laskulla tai suoraveloituksella. Jos mikään vaihtoehdoista ei toimi sinulle, voit maksaa käteisellä.

Suoraveloituksen tilaaminen

Haluatko maksaa suoraveloituksella? Sinun täytyy täyttää lomake. Lomake on saatavilla vain ruotsiksi. Voit saada lomakkeen kolmella tavalla:

Täytä, allekirjoita ja lähetä osoitteeseen:

Region Västerbotten
Ekonomistaben, kundfakturering
901 85 Umeå

To the top of the page