Tietoa covid-19-taudista

Covid-19-rokotus 12–15-vuotiaille Tukholman läänin kouluissa

The content concerns Stockholms län

Covid-19-rokotusta tarjotaan 12–15-vuotiaille koulussa

Kansanterveysviranomainen suosittelee, että 12–15-vuotiaille lapsille tarjottaisiin covid-19-rokotusta. Lapset saisivat rokotuksella suojan covid-19:ää vastaan, ja he voisivat jatkaa koulunkäyntiä ja vapaa-ajan toimintoihin osallistumista. Jotta kaikki lapset saisivat saman mahdollisuuden turvalliseen, helppoon ja tasavertaiseen rokotukseen, Kansanterveysviranomainen suosittelee rokotuksen antamista koulussa.

Rokottaminen on käynnistetty Tukholman läänin kouluissa

Region Stockholm vastaa rokotustoimista läänin kouluissa. Lääninhallitus on laatinut yleissuunnitelman ja se koordinoi rokottajat koulujen kanssa. Lapsen koulun kouluterveydenhoitajat ja rokottajat hoitavat yhteistyössä sen, milloin ja missä itse rokotukset suoritetaan. Rokottajilla on lääketieteellinen vastuu.

Sinä ja lapsesi saatte kaikki tarpeelliset tiedot koulusta hyvissä ajoin ennen rokotusta. Tiedot toimitetaan teille koulun normaalisti käyttämällä tiedotustavalla. Rokottautuminen on vapaaehtoista ja ilmaista. Koulusta lähetetään sinulle ajan mittaan tiedot rokottamisesta. Älä käytä muiden ikäryhmien suostumuslomakkeita/terveysilmoituksia, jotka on julkaistu sivustolla 1177.se tai joita olet esimerkiksi käyttänyt ilmoittaessasi vanhempia sisaruksia rokotukseen. Nämä lomakkeet eivät koske koulussa annettavaa rokotusta.

Sinun tulee tietää seuraavat asiat ollaksesi oikein valmistautunut:

Lisätietoja, suostumuslomake ja terveysilmoitus

Koulu lähettää lapsellesi tiedotuslehtisen sekä suostumus- ja terveysilmoituslomakkeen, jotka voitte täyttää kotona kaikessa rauhassa. Odota, kunnes olet saanut tiedotteen koululta. Jos huoltajia on kaksi, molempien tulee allekirjoittaa suostumuslomake. Suostumus koskee molempia koulussa annettavia rokotuksia. Lapsen tulee olla vähintään 12-vuotias, jotta hänet voidaan rokottaa. Tämä johtuu siitä, että tarjolla oleva rokote on hyväksytty vähintään 12-vuotiaille lapsille. Ne lapset, jotka eivät ole täyttäneet 12 vuotta, joutuvat odottamaan ikävaatimuksen täyttymistä.

Lapsellesi tarjotaan Pfizer/BioNTech-rokotetta

Lapsille, jotka ovat 12–15-vuotiaita, tarjotaan Pfizer BioNTech -rokotetta kahtena annoksena. Kansanterveysviranomainen suosittelee juuri tätä rokotetta, koska se on eniten tutkittu rokote juuri 12–15-vuotiaille lapsille. Yli 20 miljoonaa lasta on rokotettu maailmassa rokotteilla, jotka on hyväksytty vähintään 12-vuotiaille lapsille.

Onko lapsesi joskus saanut voimakkaan allergisen reaktion jossakin aikaisemmassa rokotuksessa?

Useimmat lapset, joilla on lievempi allergia, voidaan rokottaa koulussa. Jos lapsi kärsii vaikeasta allergiasta, kouluterveydenhoitaja ohjaa hänet edelleen lääketieteelliseen arviointiin tai jonkin rokotusvastaanoton ajanvaraukseen, terveyskeskukseen tai erikoisvastaanotolle riippuen arviosta ja lapsen omista edellytyksistä. Jos tiedät lapsellasi olevan vaikean allergian tai tiedät, että hän on saanut voimakkaan reaktion jossakin aikaisemmista rokotuksista, on helpointa valita suoraan ajanvaraus Alltid öppet -sovelluksella tai ajanvarauspuhelimella sen sijaan, että odottaisitte tarjousta rokotuksesta koulussa.

Rokotteen sivuvaikutukset

Tarjottava rokote on turvallinen, mutta saattaa aiheuttaa sivuvaikutuksia, kuten kuumetta ja päänsärkyä. Nämä sivuvaikutukset ovat lieviä ja ne loppuvat useimmiten itsestään. Muutamat harvat lapset ovat saaneet sydänlihastulehduksen. Tämä on erittäin epätavallista ja se häviää tavallisesti itsestään. Tämä on kuitenkin hyvä tietää ja on syytä hakeutua hoitoon, mikäli lapsi saa oireita, kuten rintakipua, sydämentykytystä tai hengästyy helposti neljän viikon sisällä rokotuksesta. Sydänlihastulehduksen saa useammin virusinfektioista, esim. covid-infektiosta, kuin covid-19-rokotuksesta.

Lisätietoja Pfizer/BioNTech-rokotteen yleisistä ja harvinaisista sivuvaikutuksista on sivustolla lakemedelsverket.se (vain ruotsin kielellä)

Ota selvää tosiasioista, älä usko huhuihin

On aivan luonnollista, että ihmisillä on kysyttävää ja että he voivat tuntea huolta silloin kun pitää ottaa kantaa siihen, rokotetaanko oma lapsi vai ei. Jotkut rokotteista esitetyt väitteet voivat olla virheellisiä ja vain huhuja. Sen vuoksi on hyvä ottaa itse selville tosiasiat. Tarkistettuja tietoja covid-19-rokotuksesta on sivustoilla 1177.se ja folkhalsomyndigheten.se. Yksityiskohtaisia tietoja lapsellesi annettavasta rokotteesta on sivustolla lakemedelsverket.se

Lisätietoja koronarokotteeseen liittyen on sivustolla lakemedelsverket.se (useilla eri kielillä)

Kypsyyden arviointia ei nykyisellään suoriteta

Tällä hetkellä läänin kouluissa tai läänissä ei suoriteta kypsyysarviointia. Tämä merkitsee sitä, että huoltajan suostumus on ainoa tällä hetkellä voimassa oleva vaihtoehto. Jos kiellät huoltajana lapsen rokottamisen, voivat vähintään 15-vuotiaat lapset itse pyytää arvioinnin tekemistä saadakseen selville, voivatko he saada rokotuksen. Tällainen kypsyysarviointi voidaan suorittaa poikkeustapauksissa. Kun kypsyysarvioinnin tekeminen tulee mahdolliseksi, tällä sivustolla annetaan tietoja siitä.

Rokottaminen koulussa kertatoimenpiteenä

Rokottaminen suoritetaan koulussa kertatoimenpiteenä, ja siihen sisältyvät molemmat rokotusannokset. Toisinaan rokottaminen suoritetaan yhden päivän aikana ja toisinaan useina eri päivinä, riippuen lapsesi koulun koosta. Jos vain harvoja suostumuksia on jätetty, voi olla tarvetta järjestää yksi ylimääräinen rokotustilaisuus tietyissä kouluissa. Ellei lapsi ole jättänyt suostumustaan tai terveysilmoitustaan ennen rokotustilaisuutta, häntä ei voida rokottaa rokotustilaisuuksien välillä koulussa. Sama pätee silloin, kun lapsi on sairas tai ei ole vielä täyttänyt 12 vuotta.

Ensimmäisen rokotuksen rokotusvastaanotolla saaneelle lapselle suositellaan ajan varaamista 2. rokotukseen ensisijaisesti samalla tavalla kuin 1. rokotusta varten. Lapsi voi saada 2. rokotuksen myös koulussa, jos 1. rokotuksen saamisesta on kulunut vähintään 4 viikkoa. Tällöin vaaditaan uusi allekirjoitettu suostumus ja terveysilmoitus.

Vaihtoehto: ajan varaaminen rokotusvastaanotolta

Voit myös milloin tahansa varata ajan lapsellesi joltakin läänin rokotusvastaanotolta. Pidä kuitenkin mielessä, että rokotusvastaanoton rokottamista koskevat vaatimukset poikkeavat koulun asettamista vaatimuksista. Lisätietoja saat tästä

Lapset, joilla ei ole henkilötunnusta, voivat useimmissa tapauksissa rokottautua koulussa

Jos lapseltasi puuttuu ruotsalainen henkilötunnus, jos hänellä on varanumero (reservnummer) tai tilapäinen henkilönumero (samordningsnummer) tai jos hänen henkilöllisyytensä on suojattu, hän voi kuitenkin useimmissa tapauksissa saada rokotuksen koulussa. Ellei tämä ole mahdollista, kouluterveydenhoitaja neuvoo lasta eteenpäin varaamaan ajan terveyskeskuksesta.

Potilaslaki on laadittu sinua varten

Potilaslaki on sinun ja lapsesi tukena silloin, kun olette potilaina hoitotilanteessa. Säännöt suostumuksesta, osallisuudesta ja lapsen oikeudesta saada tietoja sisältyvät lakiin. Laissa on myös kuvaus potilasturvallisuudesta, mahdollisuudesta esittää mielipiteitään ja valittamisesta.

Lisätietoja potilaslaista on sivustolla 1177.se (useilla eri kielillä)

Myös lapset voivat saada covid-todistuksen

Myös lapset voivat saada covid-todistuksen. Kirjauduttuasi palveluun covidbevis.se voit valintasi mukaan hakea rokotustodistuksen joko itsellesi tai lapsellesi. Täyttäessäsi lapsen henkilötunnuksen Ruotsin veroviraston rekisteristä tarkistetaan, että olet lapsen huoltaja.

Lisätietoja lasten ja nuorten rokottamisesta on sivustoilla: 

Läs frågor och svar om vaccination av barn och unga på 1177.se

Läs mer om vaccination för barn och unga på folkhalsomyndigheten.se

 

To the top of the page