Säädökset ja oikeudet

Tulkkaus muille kielille

Tolkning till andra språk - finska

Ruotsia puhumattomalla on oikeus tulkkiin tavatessaan lääkärin tai jonkun muun hoitohenkilön tai hammashuollossa työskentelevän. Hoitohenkilöstö voi useimmissa tapauksissa varata tulkin. Tulkkaustarpeesta ilmoitetaan käyntiaikaa varatessa.

Ett vårdbesök med tolk.

Tulkilla on vaitiolovelvollisuus, eikä hän saa luovuttaa potilasta koskevia tietoja ilman hyväksyntää. Tulkkaavilla perheenjäsenillä ja ystävillä ei ole vaitiolovelvollisuutta.

To the top of the page