Säädökset ja oikeudet

Tulkkaus muille kielille

Tolkning till andra språk - finska

Ruotsia puhumattomalla on oikeus tulkkiin tavatessaan lääkärin tai jonkun muun hoitohenkilön tai hammashuollossa työskentelevän. Hoitohenkilöstö voi useimmissa tapauksissa varata tulkin. Tulkkaustarpeesta ilmoitetaan käyntiaikaa varatessa.

Ett vårdbesök med tolk.

Tulkilla on vaitiolovelvollisuus, eikä hän saa luovuttaa potilasta koskevia tietoja ilman hyväksyntää. Tulkkaavilla perheenjäsenillä ja ystävillä ei ole vaitiolovelvollisuutta.

Erilaisia tulkkaustilanteita

Tulkki kääntää hoitohenkilöstön puheen tietojen ymmärtämiseksi ja hoitoon vaikuttamisen mahdollistamiseksi (linkki potilaslakiin). Potilaalla on oikeus tulkkaukseen käyttäessään terveyden- ja sairaanhoidon tai hammashuollon palveluja.

Tulkkaustilanteet saattavat vaihdella:

  • Tulkki voi olla mukana vastaanotolla.
  • Tulkki voi osallistua hoitotapaamiseen kaiutinpuhelimen välityksellä.
  • Joskus tulkkaus on mahdollista myös videolinkin välityksellä. Silloin potilaalla ja hoitohenkilöstöllä on yhteys tulkkiin tietokoneen ja kameran välityksellä.
  • Jos samaa kieltä puhuvia on useita ja heille annetaan samat tiedot samaan aikaan, on mahdollista käyttää ryhmätulkkausta. Tällöin tulkki kääntää tiedot koko ryhmälle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi vanhempien yhteiset tapaamiset lastenneuvolassa.

Kysy hoitohenkilöstöltä lisää eri tulkkausmuodoista.

Kerro tulkkaustarpeesta hoitohenkilöstölle

Kerro tulkkaustarpeesta hoitohenkilöstölle ajanvarauksen yhteydessä tai hyvissä ajoin ennen vastaanottoa. Kerro myös, minkä kielen tulkkia tarvitset. Tulkin varaa useimmiten hoitohenkilöstö.

Mikäli joudut perumaan hoitokäynnin, myös tulkkaus perutaan. Jotkut maakäräjät veloittavat peruuttamattomasta tulkkauksesta. Perumiskäytännöt vaihtelevat maakäräjien välillä. Kysy tulkin varanneelta hoitohenkilöstöltä perumiskäytännöistä.

Tulkit eivät käännä kirjoitettuja tietoja

Tulkit kääntävät useimmiten vain puhetta, eikä kirjoitettua tekstiä. Sivustomme 1177.se antaa erikielisiä tietoja muun muassa lastentaudeista ja terveyden- ja sairaanhoidosta.

To the top of the page