نمونه برداری از سلولهای دهانه رحم

شما دعوتنامه ای را به منظور انجام "نمونه برداری از سلولهای رحم" دریافت کرده اید

Du har fått en inbjudan till att lämna ett gynekologiskt cellprov - persiska

در سوئد تمامی خانمها در گروه سنی 23 تا 70 سال برای انجام "نمونه برداری از سلولهای رحم" فرا خوانده میشوند. از طریق انجام آزمایش "نمونه برداری از سلولهای رحم" میتوان خود را در برابر بیماری سرطان دهانه ی رحم محافظت نمود. بسیاری از بیماریها به آرامی خود را نشان میدهند و بروز آن ممکن است مدتی به طول انجامد. بیماری سرطان دهانه ی رحم یکی از این بیماریها است. از طریق انجام یک آزمایش ساده که فقط دو دقیقه به طول خواهد انجامید میتوان تغییرات سلولی را که میتواند منجر به سرطان دهانه ی رحم شود، در مراحل ابتدایی و قبل از تبدیل شدن به سرطان تشخیص داد. این تغییرات را میتوان به سادگی و با یک عمل ساده از بین برد.

در دوره ی پنجاه ساله ی اخیر تعداد خانمهایی که در سوئد به بیماری سرطان دهانه ی رحم مبتلا شده اند به نصف تقلیل یافته است. دلیل این کاهش این است که خانمها به صورت مداوم آزمایش "نمونه برداری از سلولهای رحم" را انجام داده اند.

در دعوتنامه ای که به زبان سوئدی دریافت کرده اید نام مرکزی که برای انجام معاینات باید به آن مراجعه کنید و همچنین روز و ساعت تعیین شده قید گردیده است. لطفا کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشید. انجام این آزمایش توسط ماماهای تحصیلکرده و دارای تخصص در این زمینه انجام خواهد شد. این نمونه برداری از واژن و رحم انجام خواهد شد و دردی نخواهد داشت. چنانچه مایل باشید میتوانید یکی از دوستان و یا نزدیکان خود را نیز به همراه بیاورید.

خوش آمدید

To the top of the page