بارداری

کورتاژ

Abort - persiska

کورتاژ به معنی قطع یک بارداری است. در سوئد مطابق قانون کورتاژ می توان آزادانه کورتاژ کرد و زن حامله خود در مورد کورتاژ تصمیم می گیرد. کورتاژ شیوه های مختلفی دارد. کورتاژ یا توسط قرص و یا از طریق یک عمل جراحی ساده انجام می شود.

افراد برای کورتاژ دلایل مختلفی دارند.  فرقی نمی کند علت تصمیم برای انجام کورتاژ چیست و همه از حق برابر برای کورتاژ برخوردارند.  صرفنظر از دلیل و بدون در نظر گرفتن اینکه تصمیم به کورتاژ آسان یا دشوار است، ممکن است داشتن یک گفتگوی حمایتی خوب باشد. این امر هم شامل شما می شود که باردار هستید و هم شامل فردی که در این بارداری مشارکت دارد .

کورتاژ باعث نمی شود که حاملگی در آینده دشوار شود. 

.Läs texten på svenska här

To the top of the page