Söka vård - مراجعه‌ی درمانی

مراجعه به خدمات درمانی

Att söka vård - persiskaThe content concerns Västra Götaland

راهنمای خدمات درمانی 1177 در اینترنت

وبسایت 1177 دارای هزاران مقاله در مورد بیماریها، معاینات و درمانهای مختلف است. این وبسایت همچنین دارایفیلم ها، تصاویر و عکسهای متحرک مختلف است. یک بخش ویژۀ کودکان نیز در این وبسایت وجود دارد.

درمانگاه

 درمانگاه شالودۀ خدمات درمانی سوئد است. اگر شما یا فرزندتان به خدمات درمانی نیاز دارید در درجۀ نخست بایستیبه درمانگاه مراجعه کنید. بسیاری از درمانگاهها دارای مشاوره و راهنمائی تلفنی هستند. درمانگاه همچنین اغلبمی تواند یک وقت اضطراری نیز در روزهای عادی هفته به شما بدهد. 

اغلب بیماریها و ناراحتی های شما می تواند در درمانگاه معاینه و درمان شوند. درمانگاه پیشگیرانه نیز کار کرده وراهنمائی های بهداشتی ارائه می کند. کارکنان درمانگاه همچنین می تواند به کسی که ناراحتی روحی دارد، مثلاً غمگینیا نگران است و نیاز دارد با یکنفر صحبت کند نیز کمک کند. اگر به درمان یا معاینه در بیمارستان نیاز داشته باشید،دکتر درمانگاه می تواند برای شما معرفینامه صادر کند تا به شما در بیمارستان وقت داده شود. همچنین می توانید برایروانپزشکی نیز معرفینامه دریافت کند. 

درمانگاهها اغلب از ساعت 8 صبح تا 17 باز هستند. اگر وقتی درمانگاه تعطیل است به درمان نیاز دارید بایستی بهیک مرکز کشیک مراجعه کنید.

درمانگاه خود را پیدا کنید

درمانگاه انتخاب کنید

راهنمای درمانی 1177 از طریق تلفن

شماره تلفن 1177 راهنمای خدمات درمانی است. این شماره در سراسر سوئد، همۀ روزهای سال و در تمام مدت شبانه

روز کار می کند. اگر در موارد زیر نیاز دارید با یک پرستار صحبت کنید می توانید تلفن کنید:

- برای دریافت راهنمائی خود درمانی،

- در مورد علائم بیماری خود،

- درصورت نیاز به مراجعه به خدمات درمانی،

- اینکه به کجا بایستی مراجعه کنید،

- در مورد اینکه برای مراجعه چقدر باید عجله شود.

در موارد اضطراری که خطر جانی وجود داشته باشد باید با شماره تلفن اضطراری 112 در سراسر کشور تماس

بگیرید.

مطالب بیشتر در مورد راهنمای درمانی 1177 از طریق تلفن

راهنمای خدمات درمانی با مترجم به زبانهای عربی و سومالیائی

راهنمائی خدمات درمانی با مترجم به زبانهای عربی و سومالیائی وجود دارد. این خدمات همه روزه از ساعت 8 صبح

تا 22 باز است و معادل یک مکالمۀ عادی هزینه دارد. این راهنمائی توسط پرستاران عادی در راهنمای 1177 در

ناحیۀ بهداری وسترایوتالند با کمک مترجم انجام می شود.

 برای زبان عربی به شمارۀ 90 77 11-0771 تلفن کنید.

برای زبان سومالیائی به شمارۀ 91 77 11-0771 تلفن کنید.

مطالب بیشتری بخوانید

مطب پذیرش مامائی

به این مطب می توانید برای راهنمائی در مورد وسایل جلوگیری از بارداری و آزمایش کنترل سلولی زنانگی مراجعه کنید. این مطب با خدمات درمانی زایمان و خدمات بهداشت و درمان کودکان همکاری نزدیکی دارد. اگر مشکوک هستید که به یک بیماری مقاربتی مبتلا شده اید نیز می توانید در این مطب کمک بگیرید.

این مطب ها به ماما، دکتر، روانشناس و پرستار رژیم غذائی دسترسی دارند.

 به زنان باردار خدمات بهداشت و درمان مادران ارائه می شود که بخشی از مطب پذیرش مامائی است. 

ملاقات با متخصص مامائی

خدمات بهداشت و درمان مادران

خدمات بهداشت و درمان مادران بخشی از مطب پذیرش مامائی است. نام این واحد ممکن است درمانگاه مادران (MVC) باشد. این واحد برای زنان بادار است. در واحد بهداشت و درمان مادران متخصصان مامائی کار می کند. آنها در طول بارداری بهداشت و درمان ارائه کرده و معاینات کنترلی انجام می دهند، در مورد وسایل جلوگیری از بارداری راهنمائی می کنند و آزمایشات سلولی زنانگی می گیرند. برای تِست بیماری های مختلف مقاربتی نیز می توان کمک دریافت کرد.

همۀ زنان باردار از حق خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای مادران برخوردارند.

درمانگاه کودکان (BVC) 

درمانگاه کودکان (BVC) برای کودکان نوزاد تا 6 ساله است. درمانگاه کودکان مسئولیت معایتنات کنترلی نوزادان و کودکان خردسال را بر عُهده دارد و در همۀ مسائل مربوط به رُشدونمو کودک راهنمائی ارائه می کند. کارکنان این درمانگاه می توانند همچنین کودکی را که به تازگی به فرزندخواندگی پذیرفته شده یا کودکی که جدیداً نقل مکان کرده را نیز در منزل ملاقات کنند. 

درمانگاه کودکان با مطب های پذیرش مامائی، درمانگاهها و مطب های پزشکی کودکان و نوجوانان همکاری نزدیکی دارد. برای مراجعه به درمانگاه کودکان نیازی به پرداخت پول نیست.

معاینات در درمانگاه کودکان

مرکز کشیک

مرکز کشیک ممکن است اورژانس درمانگاهی یا اورژانس محلی نیز نامیده شود. به این مرکز می توان بدون تعیین وقت قبلی مراجعه کرد ولی بهتر است اول تلفن کنید. وقتی درمانگاه تعطیل است یا بیماری و ناراحتی اضطراری که نمی توان برای مراجعه در روز بعد صبر کرد به مرکز کشیک مراجعه کنید. 

اگر لازم باشد شما از آنجا به بخش اورژانس فرستاده می شوید. مرکز کشیک یک واحد تکمیلی برای درمانگاهها و بیمارستان های اورژانس است. این مرکز اقدامات کوتاه مدت انجام می دهد. هیچگونه تحقیقات درمانی طولانی مدت در این مرکز انجام نمی شود.

مرکز کشیک خود را پیدا کنید

درمان اورژانسی/ اضطراری

هنگام حوادث شدید، بیماری جدی/ خطرناک یا درصورت نیاز به آمبولانس باید به شمارۀ 112 تلفن کنید. پرستار آمبولانس تشخیص می دهد که آیا شما نیاز دارید به بیمارستان بروید یا نه. درصورت لزوم می توان پزشک به محل فرستاد.  

مثلاً هنگام دردهای شدید قفسۀ سینه، ناراحتی تنفسی، صدمات جمجمه ای، سردرد اضطراری شدید، دردهای شدید شکمی، تشنج، شکستگی استخوان، زخم های عمیق، خونریزی شدید، بیهوشی و دردهای شدید ناگهانی مراجعه به بخش اورژانس ضروری است.

در بخش اورژانس همیشه در مورد بیمار تشخیص پزشکی انجام نمی شود. بیمار فقط ممکن است درمان شود تا بتوان او را به بخش دیگری برای درمان تخصصی و معاینات پزشکی انتقال داد.

بخش اورژانس خود را پیدا کنید

To the top of the page