ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC در 8 ماهگی

Hälsobesök på BVC vid 8 månader - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک به سن 8 ماهگی برسد پرستار درمانگاه کودکان برای ملاقات شما به خانه تان می آید. به کودک امکان معاینه شدن در محیط خانه اش داده می شود.

To the top of the page