ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC در 8 ماهگی

Hälsobesök på BVC vid 8 månader - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک به سن 8 ماهگی برسد پرستار درمانگاه کودکان برای ملاقات شما به خانه تان می آید. به کودک امکان معاینه شدن در محیط خانه اش داده می شود.

در این ملاقات شما در بارۀ کودک و آنچه که برای کودک جالب و پیشرفت دهنده است حرف می زنید. امکان صحبت در بارۀ ایفای نقش والدینی، زندگی روزمره خانواده، تغذیه و ایمنی کودک وجود دارد. صحبت های قبلی را پیگیری می کنید. کودک یک مسواک و خمیر دندان دریافت می کند و به شما در بارۀ چگونگی مراقبت از دندان های کودک و سالم نگهداشتن آنها اطلاع رسانی می شود. شما در بارۀ خواندن و حرف زدن با فرزندتان راهنمائی دریافت می کنید. همه کودکان در وسترایوتالند یک کتاب دریافت می کنند. کودک معاینه می شود و قد و وزن او اندازه گیری می شود.

To the top of the page