ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC در سن 18ماهگی

Hälsobesök på BVC vid 18 månader - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 18 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شماها در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید.

معمولاً از عادات غذائی، بازی و باهم بودن و همنشینی صحبت می شود. عادات غذائی و تحرکات جسمی زود بوجود می آیند و می توانند روی تندرستی کودک در تمام طول عمر او تأثیر بگذارند. امکان صحبت در بارۀ ایفای نقش والدینی، زندگی روزمره خانواده، وضعیت کودک در کودکستان و ایمنی کودکان وجود دارد.

باهم حرف می زنید و با کودک بازی می کنید. پرستار چگونگی حرکات، بازی و ارتباطات کودک را مشاهده می کند. کودک معاینه شده و قد و وزن او اندازه گیری می شود.

واکسیناسیون

در این ملاقات واکسن علیه سُرخک، اوریون (بناگوشی) و سُرخجه ارائه می شود. پیش از واکسن زدن با فرزند خود در مورد آنچه می خواهد انجام شود حرف بزنید و کاری کنید که فرزندتان غذا خورده باشد و خوشنود باشد. هنگام واکسن زدن کودک در بغل والدین می نشیند و می توان حواس او را با حباب صابون یا اسباب بازی پرت کرد. والدین به فرزند خود امنیت و آسایش می دهند. اگر پیش از واکسن زدن نامطمئن و نگران هستید با پرستار درمانگاه کودکان صحبت کنید.

To the top of the page