ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC در 10 ماهگی

Hälsobesök på BVC vid 10 månader - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 10 ماهه می شود شماها پرستار را در درمانگاه کودکان ملاقات می کنید. با هم در بارۀ کودک حرف می زنید و صحبت های قبلی را پیگیری می کنید.

امکان صحبت در بارۀ ایفای نقش والدینی، زندگی روزمره خانواده، تغذیه و ایمنی کودک وجود دارد. کودک معاینه شده و قد و وزن او اندازه گیری می شود. در این سن خوب است تمرین برای بدون پوشک بودن آغاز شود، در این مورد به شما در درمانگاه کودکان بیشتر اطلاع رسانی می شود.

To the top of the page