ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC در 6 ماهگی - دیدار گروهی با پرستار و پزشک

Hälsobesök på BVC vid 6 månader - teambesök med läkare - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 6 ماه شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

در این ملاقات شما در بارۀ کودک و آنچه که برای کودک جالب و پیشرفت دهنده است حرف می زنید. امکان صحبت در بارۀ ایفای نقش والدینی، زندگی روزمره خانواده، تغذیه و ایمنی کودک وجود دارد. صحبت های قبلی را پیگیری می کنید. دکتر کودک را معاینه می کند. قد و وزن کودک اندازه گیری می شود.

To the top of the page