ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC در 6 ماهگی - دیدار گروهی با پرستار و پزشک

Hälsobesök på BVC vid 6 månader - teambesök med läkare - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 6 ماه شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

To the top of the page