ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC در سن 5 سالگی

Hälsobesök på BVC vid 5 år - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 5 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شما بهمراه کودک در بارۀ حال او، وضعیت او در کودکستان، در بارۀ بازی و باهم بودن همنشینی صحبت می کنید. صحبت های قبلی را پیگیری می کنید. قد و وزن کودک اندازه گیری می شود و گاهی اوقات دید چشم او معاینه می شود.

اغلب کودکان وقتی بدانند که در جلسه ملاقات چه کارهایی قرار است انجام شود حال و احساس خوبی دارند. شما با صحبت کردن در بارۀ کارهایی که قرار است انجام شود و تماشای تصاویر نمایشی با هم می توانید کودک را آماده کنید.

واکسیناسیون

در این ملاقات واکسن علیه دیفتری، کزاز، سیاه سُرفه و فلج اطفال ارائه می شود. واکسن اغلب در بازو تزریق می شود. هنگام واکسن زدن کودک روی زانوی والدین می نشیند و با نگاه کردن به چیزی که علاقه دارد، می توان حواس او را پرت کرد. با فرزند خود حرف بزنید و ببینید چه چیزی را دوست دارد. والدین به فرزند خود امنیت و آسایش می دهند. اگر پیش از واکسن زدن نامطمئن و نگران هستید با پرستار درمانگاه کودکان صحبت کنید.

آخرین ملاقات در درمانگاه کودکان BVC

این آخرین ملاقات برنامه ریزی شده در درمانگاه کودکان است. اگر مایل باشید می توانید پیش از آنکه فرزندتان مدرسه را آغاز می کند به ملاقات های بیشتری بیایید. به کودکانی که پس از رسیدن به سن شش سالگی هنوز کلاس پیش دبستانی را آغاز نکرده باشند ملاقات دیگری در درمانگاه کودکان ارائه می شود.

وقتی کودک کلاس پیش دبستانی را شروع می کند پرستار مدرسه مسئولیت مراقبت های تندرستی را بر عُهده می گیرد. در ملاقات با پرستار مدرسه باهم تصمیم می گیرید که او نیاز دارد چه مواردی را در مورد کودک بداند. پس از موافقت شما فتوکپی پرونده پزشکی درمانگاه کودکان به مدرسه ارسال می شود.

To the top of the page