ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC از 3 تا 5 ماهگی

Hälsobesök på BVC vid 3-5 månader - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک در سنین بین 3 تا 5 ماهگی است معمولاً یکبار در ماه و در صورت نیاز دفعات بیشتری به درمانگاه کودکان می آید.

در این ملاقات ها شما در بارۀ کودک و آنچه که برای کودک جالب و پیشرفت دهنده است حرف می زنید. امکان صحبت در بارۀ ایفای نقش والدینی، زندگی روزمره خانواده، تغذیه و ایمنی کودک وجود دارد. صحبت های قبلی را پیگیری می کنید. کودک معاینه می شود و وزن او اندازه گیری می شود.

وقتی کودک در سن 3 تا 5 ماهگی است به والد/والده ای که کودک را نزائیده یک جلسه گفتگو با پرستار تندرستی کودکان (BHV-sjuksköterskan) ارائه می شود. این گفتگو در بارۀ کودک، چگونگی والدین بودن، خانواده و تندرستی خود است. اگر لازم باشد حمایت فوق العاده ارائه می شود. مثلاً می تواند به گفتگو یا حمایت دیگری نیاز باشد که پرستار برای برقراری تماس لازم کمک می کند.

واکسیناسیون

در ملاقات 3 ماهگی دومین نوبت واکسن علیه ویروس روتا (عامل بروز ناراحتی های روده و معده) ارائه می شود. این واکسن خوردنی و شیرین مزه است. هم در سن سه ماهگی و هم در پنج ماهگی واکسن های دیفتری، کزاز، سیاه سُرفه، فلج اطفال، آنفلوانزای هموفیلی نوع ب، هپاتیت ب و پنوموکوک ارائه می شوند. در هر نوبت دو واکسن تزریقی در هر پا یک واکسن زده می شود. گاهی اوقات همزمان تزریق می شوند. خوب است کودک قبل از واکسن سیر و خوشنود باشد. هنگام واکسن زدن می توان کودک را شیر داد یا شیشه پستانکدار تغذیه کرد. همچنین می توان به کودک آب قند داد. این باعث می شود کودک واکسن را خفیف تر احساس کند. واکسن ضد ویروس روتا شیرین مزه است و آنرا می توان در 3 ماهگی بجای آب قند به کودک خوراند. هنگام واکسن زدن کودک در بغل والدین می نشیند و می توان حواس او را با حباب صابون یا اسباب بازی پرت کرد. والدین به فرزند خود امنیت و آسایش می دهند. اگر پیش از واکسن زدن نامطمئن و نگران هستید با پرستار درمانگاه کودکان صحبت کنید.

To the top of the page