ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

اولین کنترل بهداشتی نوزاد در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان در دوهفته اول پس از تولد

Första hälsobesöket på BVC vid 0-14 dagar - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی فرزندتان به دنیا آمد با درمانگاه کودکان (BVC) که برای فرزند خود انتخاب کرده اید تماس بگیرید. اولین ملاقات با درمانگاه کودکان معمولاً یک تا دو هفته پس از آمدن کودک به خانه انجام می شود. یک پرستار از درمانگاه کودکان به خانه شما می آید.

در این ملاقات والدین از فرصت حرف زدن در بارۀ کودک و نقش والدینی خود برخوردارند. شما ممکن است مایل باشید در بارۀ زایمان، شیر دادن، تغذیه با شیشه پستانکدار و چگونگی حال خانواده حرف بزنید. پرستار در بارۀ درمانگاه کودکان تعریف می کند و اگر اطلاعاتی از بیمارستان وجود داشته باشد آنها را دریافت می کند. کودک معاینه می شود و وزن و دور سر او اندازه گیری می شود. هنگام ملاقات در خانه فرصت پیدا می کنید پرستار را بشناسید، سوالات خود را بپرسید و اطلاعات دریافت کنید. هر پدر و مادری برای تندرستی و رُشدونمو فرزندشان مهم هستند.

به شما در بارۀ کاهش ریسک مرگ ناگهانی نوزادان اطلاع رسانی می شود. نوزادان در ساعاتی که بیدار هستند بایستی روی شکم دراز بکشند.

شماها در بارۀ تسلی دادن کودکان خردسال و خطرات تکان دادن یک کودک خردسال صحبت می کنید. پرستار ویتامین "د" در اختیارتان می گذارد که کودک از سن 1 هفتگی به آن نیاز دارد.

To the top of the page