ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

اولین کنترل بهداشتی نوزاد در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان در دوهفته اول پس از تولد

Första hälsobesöket på BVC vid 0-14 dagar - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی فرزندتان به دنیا آمد با درمانگاه کودکان (BVC) که برای فرزند خود انتخاب کرده اید تماس بگیرید. اولین ملاقات با درمانگاه کودکان معمولاً یک تا دو هفته پس از آمدن کودک به خانه انجام می شود. یک پرستار از درمانگاه کودکان به خانه شما می آید.

To the top of the page