فارسی/Persiska

واکسیناسیون علیه ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) در وستمنلند

Vaccination mot HPV i Västmanland - persiskaThe content concerns Västmanland

اگر علیه ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) واکسن می زنید خطر ابتلاء شما به سرطان دهانه رَحِم کاهش می باید. ویروس اچ.پی.وی باعث تغییرات سلولی می شود که این بنوبه خود می تواند به سرطان دهانه رَحِم منجر شود. اچ.پی.وی حروف اختصاری ویروس پاپیلوم انسانی است که یک بروز آن عادی است.

 

ویروس اچ.پی.وی و سرطان دهانه رَحِم را در سوئد ریشه کن کنید

وقتی واکسن می زنید موافقت می کنید که در یک پژوهش علمی ملی با هدف  ریشه کن کردن ویروس اچ.پی.وی و سرطان دهانه رَحِم در سوئد شرکت کنید. شما موافقت خود برای شرکت در این پژوهش علمی را بصورت دیجیتالی پیش از موعد واکسیناسیون یا در هنگام واکسیناسیون تحویل می دهید.

مطالب بیشتر در باره این پژوهش علمی را در این وبسایت بخوانید hpvcenter.se.

برای واکسن زدن وقت رزرو کنید

زنان متولد سال‌های 1994 تا 1999 می توانند برای واکسیناسیون  رایگان علیه اچ.پی.وی وقت رزرو کنند.

با شناسه الکترونیکی وارد شوید

برای رزرو وقت در واحد درمانی خود با شناسه الکترونیکی وارد شوید. شما همچنین بایستی موافقت خود با شرکت در پژوهش علمی را نیز اعلام کنید.

چه کسی می تواند واکسن بزند؟

همه افرادی که مایل باشند می تواند علیه اچ.پی.وی واکسن بزنند. ولی واکسیناسیون فقط برای افراد 29 ساله و جوانتر از آن رایگان است. از پاییز سال 2020 واکسیناسیون علیه اچ.پی.وی شامل برنامه واکسیناسیون همگانی هم برای پسران و هم برای دختران شده است. پیش از آن واکسیناسیون فقط شامل دختران بوده است.

زنان متولد سال‌های 1994 تا 1999 ساکن استان وستمنلند

واکسیناسیون برای افراد متولد سال‌های 1994 تا 1999 علیه ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) رایگان است. یک دعوتنامه به آدرس ثبت احوال شما یا صندوق پستی کیورا (Kivra) ارسال می شود. ولی شما می توانید پیش از دریافت این نامه برای واکسن زدن وقت رزرو کنید.

به افرادی که جنسیت حقوقی آنها زن نیست ولی دارای دهانه رَحِم هستند نیز واکسیناسیون ارائه می شود و می توانند وقت رزرو کنند. ولی برای اینگونه افراد نامه‌ای به خانه ارسال نمی شود.

اگر شما در آمار استان نامنویسی نباشید نیز نامه ای دریافت نمی کنید ولی به شما واکسیناسیون ارائه می شود و می‌توانید وقت رزرو کنید.   

حتی افرادی که پیش از این واکسن زده اند نیز می توانند مجدداً واکسن بزنند

اگر پیش از سال 2019 واکسن زده (و سال‌های 1994 تا 1999 هستید) می توانید مجدداً واکسن بزنید. واکسنی که اکنون استفاده می شود گارداسیل 9 نام دارد و نسبت به واکسنی که پیش از 2019 استفاده می شد، حفاظت گسترده تری ایجاد می کند. از اینرو ارائه واکسن برای افرادی که پیش از این با واکسن قدیمی علیه اچ.پی.وی واکسن زده اند نیز ارائه می شود.

شرایط برای واکسیناسیون

  • افراد باردار بایستی از واکسن زدن پرهیز کنند چون هیچ واکسنی علیه اچ.پی.وی برای زنان باردار تِست نشده است. 
  • وقتی واکسن می زنید موافقت می کنید که در یک پژوهش علمی ملی با هدف  ریشه کن کردن ویروس اچ.پی.وی و سرطان دهانه رَحِم در سوئد شرکت کنید. شما موافقت خود برای شرکت در این پژوهش علمی را بصورت دیجیتالی پیش از موعد واکسیناسیون یا در هنگام واکسیناسیون تحویل می دهید.
  • به افرادی که جنسیت حقوقی آنها زن نیست ولی دارای دهانه رَحِم هستند نیز واکسیناسیون ارائه می شود و می توانند وقت رزرو کنند.
  • اگر شما در آمار استان نامنویسی نباشید نیز نامه ای دریافت نمی کنید ولی به شما واکسیناسیون ارائه می شود و می‌توانید در درمانگاه خود وقت رزرو کنید.

تِست اچ.پی.وی توسط خود

در رابطه با واکسیناسیون یک تِست رایگان برای اچ.پی.وی توسط خودتان دریافت می کنید. وقتی تِست را انجام دادید آنرا ارسال می کنید تا جواب تِست را دریافت کنید. تِست را در یک صندوق عادی پست می اندازید و جواب آنرا بصورت نامه دریافت می کنید.

این تِست داشتن اچ.پی.وی را نشان می دهد و در اینصورت پس از 3 تا 4 ماه برای گرفتن تِست سلولی نزد ماما دعوت می شوید. 

ویروس اچ.پی.وی و سرطان دهانه رَحِم

مطالب بیشتر در باره اچ.پی.وی، تغییرات سلولی و سرطان دهانه رَحِم را می توانید در این صفحات اینترنتی بخوانید:

 

To the top of the page