اطلاعات جمع‌شده در مورد کووید ۱۹

اطلاع رسانی به افرادی که با يک فرد مبتلا به کوويد- ١٩ تماس داشته اند

Information till dig som har haft kontakt med någon som har covid-19 - persiskaThe content concerns Västmanland

مندرجات اين متن در استان وستمنلند صِدق می کن د. اگر با فردی که بيماری کووي د - ١٩ دارد تماس نزديک داشته ايد بايستی به علائم بدن خود توجه فوق العاده ای داشته و حتی الامکان افراد کمتری را ملاقات کنيد. اگر شما با کسی زندگی می کنيد که به بيماری کووي د- ١٩ مبتلاست موظف هستيد برخی مقررات رفتاری را رعايت کنيد.

To the top of the page