اطلاعات جمع‌شده در مورد کووید ۱۹

توصیه‌ها برای شما که کووید ۱۹ دارید

Råd till dig som har covid-19 - persiska

در اینجا توصیه‌هایی برای شما که بیماری کووید ۱۹ دارید، آورده شده است. این توصیه‌ها شامل کسانی می‌شود که می‌توانند در خانه باشند و نیاز به مراقبت در بیمارستان را ندارند. اگر حال‌تان بدتر شد با خدمات مراقبتی تماس بگیرید.

در اینجا می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد کووید ۱۹ بخوانید.

اگر فکر می‌کنید کووید ۱۹ دارید، تست بدهید. تست همان آزمایش است.

ناحیه محل اقامت‌تان را در بالای صفحه انتخاب کنید تا اطلاعات بیشتر در مورد آنچه که مربوط به ناحیه می‌شود، دریافت کنید.

.Du kan läsa texten på svenska här

To the top of the page