بارداری

معاینات تشخیص جنینی – به زبان فارسی

Fosterdiagnostik i Skåne - persiskaThe content concerns Skåne

آیا حامله هستید؟ در اینصورت می توانید به انتخاب خودتان معاینات تشخیص جنینی انجام دهید. معاینات تشخیص جنینی معاینات مختلفی است که از جنین در شکم شما انجام می شود. این معاینات می توانند بیماری جنین، صدمات جنینی یا اختلال کروموزومی را نشان دهند.

شما که باردار هستید خودتان می توانید تصمیم بگیرید که این معاینات را انجام دهید یا نه. آیا می خواهید از هفته یازدهم تا چهاردهم بارداری معاینه سونوگرافی انجام دهید؟ وقتی فهمیدید که حامله هستید مستقیماً با یک ماما تماس بگیرید.

برای معایناتی که به شما ارائه می شوند لازم نیست پولی پرداخت کنید.

چرا بایستی معاینه بشوم؟

اگر معاینات تشخیص جنینی انجام دهید در مورد جنین اطلاعات بیشتری کسب می کنید. در اغلب موارد همه چیز خوب است. ولی گاهی اوقات جنین دارای بیماری، صدمات جنینی یا اختلال کروموزومی است.
اختلال کروموزومی نوعی تغییر در ژنوم، دی.اِن.آ جنین است. اختلال کروموزومی می تواند از جمله روی رُشد اندام جنین و کارکرد آنها تأثیر بگذارد. بطور مثال اختلال کروموزومی اغلب روی کارکرد مغز تأثیر می گذارد.
برخی اختلال های کروموزومی می توانند شدید باشند و برخی تقریباً مشاهده نمی شوند. با انجام معاینات تشخیص جنینی می توانید از وجود اختلال کروموزومی و نوع اختلال اطلاع حاصل کنید.
یک اختلال کروموزومی عادی سندروم داون است.

معاینات تشخیص جنینی همۀ موارد را نشان نمی دهند

معاینات تشخیص جنینی همۀ بیماری ها، صدمات جنینی یا اختلال های کروموزومی را نشان نمی دهند. گاهی اوقات این موارد بعداً در دوران بارداری، وقتی کودک متولد شده باشد یا بعداً در طول زندگی او مشاهده می شوند.
آیا شما یا یکی از خویشاوندان تان دارای بیماری های ارثی یا اختلالات کروموزومی هستید؟ در اینصورت مورد را برای ماما یا دکتر تعریف کنید.

این معاینات به شرح زیر انجام می شوند

اگر می خواهید معاینه شوید با یک مطب مامائی تماس بگیرید. شما خودتان می توانید از بین معایناتی که به شما ارائه می شود معاینه/معاینات مورد نظر خود را انتخاب کنید.

شما از روی شکم سونوگرافی می شوید.

معاینه از طریق سونوگرافی

در دوران بارداری همیشه می توانید دو مرتبه معاینه سونوگرافی انجام دهید. اولین مرتبه بین هفته های یازدهم تا چهاردهم بارداری و سپس یک مرتبه دیگر بین هفته های هیجدهم و بیستم سونوگرافی می شوید. در معاینه دوم جنین بزرگتر شده و از اینرو آسانتر می توان برخی بیماری ها، صدمات جنینی و اختلال های کروموزومی را مشاهده کرد.

این معاینات به شرح زیر انجام می شوند:

  •  شما از روی شکم معاینه می شوید و می توانید تصاویر متحرکی از جنین را روی صفحۀ نمایش تماشا کنید
  • اولین مرتبه که معاینه می شوید ماما یا دکتر به شما می گوید که چه مدت حامله بوده اید و چه موقع وضع حمل می کنید. دفعۀ دوم می فهمید که جنین چقدر رُشد کرده است.
  • می فهمید چند جنین در رَحِم شما وجود دارد.
  • ماما یا دکتر جنین را معینه می کند که ببیند آیا جنین بیماری، صدمات جنینی و اختلال های کروموزومی دارد یا نه.
  •  ماما یا دکتر محل وجود جفت جنین در رَحِم را معاینه می کند.

معاینه از طریق هم سونوگرافی و هم آزمایش خون (KUB)

معاینه KUB یعنی اینکه شما بین هفته های یازدهم تا چهاردهم بارداری هم سونوگرافی می شوید و هم آزمایش خون می دهید. این معاینه احتمال داشتن یکی از عادی ترین اختلال های کروموزومی در جنین را نشان می دهد. یک نمونه از این اختلال ها سندروم داون است.
یک آزمایش خون حداکثر یک هفته قبل از سونوگرافی می دهید.

ماما در معاینه سونوگرافی مایع موجود در گردن جنین را اندازه گیری می کند. سپس می فهمید که چقدر احتمال دارد جنین دارای اختلال کروموزومی باشد. میزان این احتمال از جمله به نتیجۀ آزمایش خون، مقدار مایع مایع موجود در گردن جنین، وزن و سن شما بستگی دارد.

پس از انجام معاینات KUB موارد زیر اتفاق می افتد:

  • در اغلب موارد احتمال وجود اختلال کروموزومی بسیار اندک است و نتایج آزمایش همگی نُرمال هستند. در اینصورت معاینه سونوگرافی دیگری به شما ارائه نمی شود.
  •  اگر احتمال وجود اختلال کروموزومی در جنین کمی بیشتر باشد شما بایستی یک آزمایش خون دیگر بدهید. این آزمایش خون NIPT نام دارد.
  •  اگر احتمال وجود اختلال کروموزومی در جنین زیاد باشد شما بایستی یک آزمایش مایع جنینی انجام دهید.

 

معاینه با آزمایش خون (NIPT)

NIPT یک آزمایش خون است که شما که حامله هستید گرفته می شود. این آزمایش خون احتمال داشتن یکی از عادی ترین اختلال های کروموزومی در جنین را نشان می دهد. یک نمونه از این اختلال ها سندروم داون است.

این آزمایش را می توانید پس از معاینه KUB انجام دهید. آنموقع حدوداً در هفته های دوازدهم تا چهاردهم بارداری هستید. نتیجه آزمایش NIPT از نتیجه آزمایش KUB دقیق تر است. اگر بیش از یک جنین در رَحِم شما وجود داشته باشد نبایستی این آزمایش را انجام دهید.
ماما یا بهیار از دست شما خون می گیرد و آنرا برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه می فرستد. جواب این آزمایش پس از یک تا دو هفته می آید. اگر احتمال وجود اختلال کروموزومی در جنین زیاد باشد شما بایستی یک آزمایش مایع جنینی یا جفت جنین انجام دهید.

گرفتن آزمایش از جفت جنین یا مایع جنینی

آزمایش از جفت جنین و مایع جنینی می تواند وجود اختلال کروموزومی در جنین را نشان دهد. از هفته یازدهم بارداری می توانید از جفت جنین آزمایش انجام دهید. آزمایش از مایع جنینی را می توانید از هفته پانزدهم بارداری انجام دهید.

دکتر یک سوزن نازک را وارد شکم شما می کند و از جفت جنین یا مایع جنینی نمونه آزمایش می گیرد. دکتر سپس نمونه آزمایش را برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه می فرستد. جواب این آزمایش را حداقل یک هفته بعد دریافت می کنید. گاهی اوقات ممکن است چندین هفته طول بکشد.
این آزمایشات باعث می شوند که خطر سقط جنین برای شما اندکی بیشتر می شود. ولی این خطر هنوز هم خیلی کم است.

اگر جنین دارای بیماری، صدمات جنینی یا اختلال کروموزومی باشد چه می شود؟

اگر یکی از معاینات نشان دهد که جنین دارای بیماری، صدمات جنینی یا اختلال کروموزومی است شما یک دکتر را ملاقات می کنید. گاهی اوقات دکتر نمی داند اختلال جدی است یا نه. در اینصورت دکتر بایستی شما را بیشتر معاینه کند.
اگر معاینات نشان دهد که جنین دارای بیماری، صدمات جنینی یا اختلال کروموزومی است ممکن است احساس کنید وضعیت دشوار است. در اینصورت بهتر است با یکنفر صحبت کنید. می توانید بطور مثال با یک مددکار، روانشناس یا دکتر حرف بزنید. همچنین در بارۀ بیماری، صدمات جنینی یا اختلال کروموزومی جنین نیز اطلاعات بیشتری کسب می کنید.

برخی از افراد دوران بارداری خود را ادامه می دهند و برخی دیگر آنرا قطع می کنند. در اینکار انتخاب درست و اشتباه وجود ندارد. همیشه شما که باردار هستید تصمیم می گیرید. تا هفتۀ هیجدهم بارداری می توانید به آن خاتمه دهید. پس از آن مقررات ویژه ای صِدق می کند.

To the top of the page