اطلاعات جمع¬شده در مورد کووید ۱۹

Covid-19 - persiskaفارسی/PERSISKA

Content - اطلاعات جمع¬شده در مورد کووید ۱۹

Show content as:

کووید ۱۹

Om Covid-19 - persiska

دلیل بیماری کووید ۱۹ یک ویروس است. بیشتر افرادی که به بیماری کووید ۱۹ مبتلا می‌شوند، این بیماری را مانند یک سرماخوردگی احساس می‌کنند. برخی از افراد به شدت بیمار شده و نیاز به مراقبت در بیمارستان دارند.

برای تشخیص کووید ۱۹ تست بدهید

Lämna prov för covid-19 - persiska

مطمئن‌ترین راه تشخیص ابتلا به بیماری کووید ۱۹ دادن یک تست است. تست همان آزمایش است. اگر علائمی دارید آزمایش بدهید.

توصیه‌ها برای شما که کووید ۱۹ دارید

Råd till dig som har covid-19 - persiska

در اینجا توصیه‌هایی برای شما که بیماری کووید ۱۹ دارید، آورده شده است. این توصیه‌ها شامل کسانی می‌شود که می‌توانند در خانه باشند و نیاز به مراقبت در بیمارستان را ندارند. اگر حال‌تان بدتر شد با خدمات مراقبتی تماس بگیرید.

واکسیناسیون در برابر کووید ۱۹

Vaccination mot covid-19 - persiska

کووید ۱۹ یک بیماری مسری است. واکسیناسیون موثرترین راه برای جلوگیری از ابتلای حاد به بیماری یا مرگ در اثر بیماری است. واکسیناسیون همچنین می‌تواند به کاهش شیوع کووید ۱۹ در جامعه کمک کند. بنابراین، ضروری است که بسیاری از افراد واکسینه شدن را انتخاب کنند.

To the top of the page