مراجعه‌ی درمانی

‌‌مراقبت‌های درمانی برای شما که پناهجو هستید یا بدون اجازه در سوئد زندگی می‌کنید

Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige - persiska

شما که پناهجوی بزرگسال هستید حق دریافت آن مراقبت‌های دندان‌پزشکی و مراقبت‌های درمانی را دارید که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت. این امر برای شما که بدون اجازه در سوئد زندگی می‌کنید، نیز صدق می‌کند. شمایی که زیر ۱۸ سال سن دارید همیشه حق دریافت مراقبت‌های دندان‌پزشکی و مراقبت‌های درمانی را دارید.‌‌‌

Person som får sitt örat undersökt av sjuksköterska.
شما که پناهجوی بزرگسال هستید حق دریافت آن مراقبت‌های دندان‌پزشکی و مراقبت‌های درمانی را دارید که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت.

مراقبت‌های درمانی که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت، به طور مثال می‌تواند گچ گیری پای شکسته باشد.

.Läs texten på svenska här

چگونه خدمات درمانی را جستجو کنم؟

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان به مراقبت‌های درمانی نیاز دارید، معمولا می‌توانید از یک درمانگاه  (vårdcentral) کمک به دست آورید. درمانگاه همچنین مرکز درمانی (hälsocentral) ، مطب پزشک (husläkarmottagning) یا مطب پزشک خانوادگی (familjeläkarmottagning)  هم نامیده می‌شود.

اگر مطمئن نیستید مراقبتهای درمانی را از کجا به دست آورید

اگر مطمئن نیستید مراقبت‌های درمانی را از کجا به دست آورید، می‌توانید با شماره تلفن 1177 تماس بگیرید. شما می‌توانید به زبان سوئدی یا انگلیسی با پرستارانی که پاسخ می‌دهند حرف بزنید. آنها در مورد این‌که چه کارهایی برای بهتر شدن حال خود می‌توانید انجام بدهید، به شما راهنمایی می‌کنند. در مورد نحوه عملکرد مراقبتهای درمانی در سوئد بیشتر بخوانید.

کارت LMA برای شما که پناهجو هستید

هنگامی‌که درخواست پناهندگی می‌دهید، کارت ویژه‌ای از اداره امور مهاجرت (Migrationsverket) دریافت می‌کنید. به آن کارت LMA می‌گویند. هنگام مراجعه به خدمات درمانی باید این کارت را نشان دهید. کودکان همچنین کارت LMA را هنگام درخواست پناهندگی دریافت می‌کنند.

هزینه خدمات درمانی چقدر است؟

خدمات درمانی برای کودکان تا ۱۸ سال رایگان است. این امر برای کودکان پناهجو و کودکانی که بدون اجازه در سوئد زندگی می‌کنند، صدق می‌کند. گاهی اوقات باید برای خدمات درمانی ارژانسی کودکان هزینه پرداخت.

بزرگسالان هزینه‌ خدمات درمانی را پرداخت میکنند

شما که به سن ۱۸ سالگی رسیده‌اید، معمولا هزینه‌ای برای خدمات درمانی و خدمات دندان‌پزشکی می‌پردازید.

نمونههایی از هزینهها برای خدمات درمانی

  • ویزیت پزشک در یک درمانگاه حداکثر ۵۰ کرون هزینه دارد.
  • ویزیت دندان‌پزشک ۵۰ کرون هزینه دارد. این امر در مورد خدمات دندان‌پزشکی که آن را نمی‌توان به تأخیر انداخت، صدق می‌کند.
  • هزینه داروهای تجویزی حداکثر ۵۰ کرون است. اما برای برخی از داروها، به عنوان مثال داروی سرفه، باید قیمت کامل را بپردازید.

نمونههایی از خدمات درمانی که هزینهای ندارند

  • بازدید از کلینیک مامائی (barnmorskemottagning)
  • مراقبت‌های زایمانی
  • بازدید از درمانگاه کودک (barnavårdscentral)

معاینه بهداشتی رایگان برای بزرگسالان و کودکان

به همه بزرگسالان و کودکانی پناهجو در سوئد، معاینه بهداشتی رایگان ارائه می‌شود.

برای کسانی که بدون اجازه در سوئد زندگی می‌کنند، این معاینه بهداشتی رایگان هنگام مراجعه‌ آنها به خدمات درمانی ارائه می‌شود.

شما می‌توانید تقاضای یک مترجم به زبان خود بکنید

اگر سوئدی بلد نیستید، ممکن است حق داشتن یک مترجم داشته باشید. مترجم وظیفه حفظ اسرار دارد و شما هزینه‌ای برای مترجم نمی‌پردازید. قبل از مراجعه به خدمات درمانی، برای دریافت کمک از مترجم با آنها تماس بگیرید.

محتوای بیشتر به زبان فارسی

زبان فارسی

در اینجا میتوانید آن محتوای وبسایت 1177 که به زبان فارسی ترجمه شده است، را بخوانید. برای به دست آوردن اطلاعات ناحیه محل زندگیتان(region) را بالای صفحه انتخاب کنید

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page