بارداری

چه موقع وقت رفتن به زایشگاه است؟

När är det dags att ta sig till förlossningen? - persiskaThe content concerns Jönköpings län

اولین مرحله زایمان عادی ترین کار این است که در منزل باشید. زمانیکه دردها شدت میگیرند وقتش است که به بخش زایمان خود را برسانید. ولی از کجا میشود فهمید کی وقتش است؟ در اینجا به شما رهنمود داده میشود.

Läs texten på svenska

همچنین میتوانید به یک بخش زایمان زنگ بزنید و با یک ماما مشورت کنید. ماما به حرف شما را می شنود و بر اساس وضعیت، شما راهنمائی میشوید که آیا وقتش شده که به زایشگاه بروید یا برای شما بهتر است کمی دیگر در منزل بمانید.

حتی اگر شما مطمئن هستید وقتش شده، بخش های زایمان اغلب مایلند قبلش به آنها زنگ بزنید. به این طریق آنها میرسند قبل از رسیدن شما به آنجا آمادگی پیدا کنند. توسط ماما در کلینیک مامائی مطلع میشوید با کدام بخش زایمان شما میتوانید تماس بگیرید.  

اگر نمیدانید با کدام بخش زایمان بایستی تماس بگیرید، همیشه میتوانید به شماره تلفن 1177 زنگ بزنید.

Utgå från dig själv - بر اساس شناخت از خود عمل کنید

برای شما که قرار است زایمان کنید مهمترین چیز این است که بر اساس شناخت از خود و اینکه چه احساسی دارید عمل کنید. اگر احساس سختی دارید و برایتان مشکل است که ریلکس باشید، هر وقت بخواهید میتوانید برای یک کنترل به زایشگاه بروید. اگر همه چیز خوب باشد و ماما تشخیص دهد که وقتش نشده ممکن است که لازم باشد دوباره به منزل برگردید.

Saker som påverkar när du bör åka in - مواردی که برای وقت رفتن به زایشگاه تاثیر میگذارند

چند مورد میتوانند برای وقت رفتن به زایشگاه تعیین کننده باشند:

  • شما که زائو هستید هر چند وقت یکبار درد دارید و درد ها چگونه احساس میشوند.
  • آیا آب جنین رفته است.
  • آیا شما قبلا زایمان داشته اید.
  • فاصله تا بخش زایمان چقدر میباشد.
  • آیا شما قبلا از کارکنان بهداری توصیه های مخصوص گرفته اید. بطور مثال آیا شما بیماری مزمن دارید.

شرایط دیگری نیز هستند که باعث میشوند شما به زایشگاه بروید. بطور مثال آیا شما خونریزی یا شکم دردی دارید که متوقف نمیشود.

در اینجا میتوانید راجع به مراحل مختلف زایمان بیشتر بخوانید.

Värkarna kan avgöra - دردها میتوانند تعیین کننده باشند

شدت دردها میتواند تعیین کننده باشد که آیا وقتش رسیده که به زایشگاه بروید. اگر یک یا هردوی این نکات صدق کند معمولا وقتش است که به زایشگاه بروید:

  • دردها در حد یک دقیقه طولانی هستند. آنها بطور مشخص فاصله دارند. واضحا شروع و خاتمه دردها احساس میشود.
  • دردها بطور مرتب میگیرند. با فاصله های مرتب شروع میشوند. طی 10 دقیقه سه تا چهاربار درد دارید.یعنی دو تا سه دقیقه مابین دردها فاصله است.

Vattnet går - آب/مایع جنینی برود

اغلب لازم میشود برای کنترل به زایشگاه بیایید. خصوصا اگر آب رنگش تغییر کرده و بد بو باشد. در اینصورت لازم است بلافاصله به زایشگاه بروید.

حتی اگر دردها شروع نشده باشند چنانچه آب/مایع جنینی برود لازم است شما به زایشگاه بروید. اگر همه چیز موقع کنترل خوب باشد میتوانید بعدش دوباره به منزل برگردید. چنانچه دردها هنوز حسابی شروع نشده باشند، ظرف یکی دو روز بعد از اینکه آب ریزی شروع شده است، میتوان زایمان را براه انداخت. 

Har du fött barn tidigare - آیا قبلا زایمان کرده اید؟

اگر قبلا  کودک بدنیا آورده باشید اغلب زایمان سریعتر پیش میرود.خصوصا اگر قبلا زایمان سریع داشتید. در اینصورت بهتر است که زود به زایشگاه بروید.

Hur långt har du att åka - چه مقدار راه دارید تا به زایشگاه برسید؟

چنانچه راه طولانی تا بخش زایمان دارید، ممکن لازم باشد زودتر راه بیفتید. 

När får man stanna - چه موقع میتوان در زایشگاه ماند؟

زمانیکه به زایشگاه میآیید ماما دهانه رحم را معاینه میکند ببیند چقدر باز شده است. معمولا اگر بیشتر از سه تا چهار سانتی متر باز شده باشد فرد در زایشگاه میماند. چنانچه ماما تشخیص دهد که یک کم دیگر مانده تا کودک بدنیا بیاید ممکن است لازم باشد دوباره به منزل برگردید. این امر غیر طبیعی نیست، با اینحال میتوان براحتی دلخور و مأیوس شد. 

To the top of the page