بارداری

بچه به دنیا آوردن در وَرنامو

Att föda barn i Värnamo - persiskaThe content concerns Jönköpings län

بچه به دنیا آوردن در وَرنامو که یکی از سه بخش زایمان استان یونشوپینگ است اینطوری انجام می شود.

To the top of the page