بارداری

بچه به دنیا آوردن در اِکشو

Att föda barn i Eksjö - persiskaThe content concerns Jönköpings län

بچه به دنیا آوردن در اِکشو که یکی از سه بخش زایمان استان یونشوپینگ است اینطوری انجام می شود.

شیوۀ کار چگونه است؟ - Hur går det till

شما تقریباً همیشه در نزدیکترین بیمارستان به محل سکونت خود زایمان می کنید. سه بخش زایمان استان با هم همکاری نزدیک دارند تا بتوانند به شیوه ای مطلوب و مطمئن از مادران و کودکان آینده مراقبت کنند. 

اگر تعداد بسیاری زایمان در بیمارستان نزدیک محل سکونت شما همزمان انجام شود، شما برای زایمان در یکی از دو بخش دیگر، یعنی بیمارستان استانی ریهوو در یونشوپینگ یا بیمارستان وَرنامو خوش آمد هستید. همیشه قبل از رفتن به بیمارستان به بخش زایمان تلفن کرده و با ماما مشورت کنید. او به پرونده پزشکی درمانگاه مادران دسترسی دارد و تولد کودک را به بهترین وجه آماده سازی می کند.

هنگام ورود به بخش زایمان نیاز درمانی توسط ماما و گاهی اوقات توسط دکتر تشخیص داده می شود. حتی در مواردی که این تشخیص کمی طول بکشد، ایمنی در مراقبت همیشه بالاترین ارجحیت را دارد.

پیدا کردن راه رسیدن به بخش زایمان

آسانترین راه رسیدن به بخش زایمان از درب ورودی تالوِگِن (Tallvägen) است.  این درب ورودی از ساعت 6 صبح تا 21 باز است. در سایر اوقات از آیفون جنب درب استفاده کنید. بخش زایمان در طبقه 4 ساختمان 11 قرار دارد.

نزدیک درب ورودی محل پارکینگ وجود دارد. در اوقات روز می توانید فقط چهار ساعت پارک کنید. در پارکینگ اِستوکنس (Stocknäsparkeringen) می توانید 24 ساعت پارک کنید.

با خودم چه چیزهایی بیاورم؟

شما بایستی کاغذهایی را که از درمانگاه تندرستی زنان گرفته اید، کارت شناسائی، وسایل توالت/دستشوئی و لباس، هم برای مادر و هم برای فرزند بهمراه بیاورید.

برای زائو غذا و نوشیدنی سِرو می شود. همسری که همراهی می کند می تواند در کافه تریای Linnean یا رستوران کارکنان در اوقات روز غذا تهیه کند. همچنین می توان غذا و نوشیدنی خود را بهمراه آورد. یخچال و اجاق مایکروویو در بخش پذیرش وجود دارد.

اطلاع رسانی به والدین در سالن اجتماعات بیمارستان هوگلَند - Föräldrainformation i aulan på Höglandssjukhuset

همه والدین آینده و خویشاوندان آنان مخاطب اطلاع رسانی در سالن اجتماعات هستند. در این جلسه در موارد زیر اطلاع رسانی می شود:

  • چگونه شما به بهترین وجه خود را آماده کنید
  • هنگامی که زایمان شروع شود چکار  کنیم
  • وقتی به بخش زایمان می آیید چکار می کنیم
  • وقت بسر بردن در بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) و شیر دادن 

مراقبت قبل از به خانه رفتن در بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) - BB hemvård

مدت مراقبت در بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) به نیاز درمانی بستگی دارد، ولی در صورت زایمان عادی شما از 6 تا 48 ساعت در این بخش تحت مراقبت قرار می گیرید. کودک بایستی قبل از به خانه رفتن توسط دکتر اطفال معاینه شود.

روز بعد از به خانه رفتن ماما از  بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) به شما تلفن می کند تا ببیند همه چیز مرتب است یا نه. شما پس از حدود چهار شبانه روز بر می گردید تا کودک برای دوم معاینه شود.

بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) - BB

در بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) اتاق یک تختی و چند تختی وجود دارد. اینکه شما کدام اتاق و کدام تخت را دریافت می کنید به تعداد افراد تحت مراقبت همزمان در بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) و نیازهای درمانی شما پس از زایمان بستگی دارد. در صورت وجود جا به شما یک اتاق برای خودتان داده می شود. 

در صورت وجود جا همسرتان می تواند شب در بخش بسر ببرد. اگر شب ماندن همسر امکان نداشته باشد او می تواند در اوقات روز در مراقبت از کودک مشارکت داشته باشد. بخاطر خطر بروز سرایت، حضور برادر/خواهر کودک در بخش زایمان و  بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) مجاز نیست. 

یک شبانه روز مراقبت از مادر 100 کرون و اگر همسر شب را در بیمارستان بسر ببرد نیز همان مبلغ هزینه دارد. این هزینه ها را با صورتحسابی که پس از مدت درمان به آدرس خانه شما ارسال می شود، پرداخت خواهید کرد.

ملاقات در بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) - Besök på BB

وقت ملاقات برای همسر یا والده دیگر نوزاد آزاد است مشروط بر آنکه همسر یا والده دیگر نوزاد سرما نخورده باشد یا دچار بیماری مُسری/واگیردار نباشد.

برادر/خواهر نوزاد و سایر ملاقات کننده ها بایستی صبر کنند تا شما از بخش مراقبت های پس از زایمان (BB) به خانه بروید.

To the top of the page