اطلاعات جمع‌شده در مورد کووید ۱۹

چگونه می توان حساسیت را از علائم کووید -۱۹ تشخیص داد

Hur du skiljer allergi från symtom på covid-19 - persiskaThe content concerns Jönköpings län

Zakia Shams, Health communicatior, Region Jönköpings län, tells you how to distinguish between pollen allergy and infection symptoms, like covid-19 (coronavirus).

To the top of the page