فارسی/Persiska

Att ta hand om barn

Att ta hand om barn - persiska

Content - Att ta hand om barn

Visa innehåll som:
شیردهی Amning - persiska

شیردهی به نوزاد هم غذا و هم صمیمیت و امنیت می‌دهد. اما تا شیردهی درست عمل کند می‌تواند کمی زمان‌بر باشد. امکان دریافت کمک وجود دارد.

مشکلات شایع هنگام شیردهی Vanliga besvär vid amning - persiska

در ابتدای شیردهی داشتن مشکل در سینه یک مسئله‌ی معمولی است. در بیشتر اوقات مشکل خود به خود از بین می‌رود. گاهی اوقات نیز به درمان نیاز پیدا می‌کند.

To the top of the page